Newsy z bieżącej działalności naukowo-technicznej OW SIMP w okresie pandemii

wpis w: AKTUALNOŚCI | 0

W okresie pandemii przedstawiciele Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Pan dr hab. inż. Jerzy Obolewicz (Skarbnik Oddziału) oraz Pan dr inż. Adam Baryłka (Prezes Zarządu) aktywnie przygotowywali wystąpienia do udziału w międzynarodowych wydarzeniach naukowo-technicznych. Nasi reprezentanci wzięli kolejno udział w konferencjach, które odbyły się w transmisji online. Pierwsze spotkanie, Międzynarodowa  Konferencja pt. „Scientific research of the SCO countries: synergy and integration” miała miejsce dniu 14.05.2020 w Pekinie, następnie Międzynarodowe Uniwersyteckie Forum Naukowe pt. „SCIENCE, EDUCATION, PRACTICE” odbyło się w dniach 27.05.2020 w Toronto oraz 28.05.2020 w Moskwie.

Uczestnictwo w powyższych spotkaniach pozwoliło nawiązać bardzo ciekawą relację z przedstawicielami ośrodków organizujących przedmiotowe wydarzenia oraz zaprosić naukowców ze świata do aktywnego uczestnictwa w organizowanej przez Oddział Warszawski SIMP kolejnej edycji IV Międzynarodowej Konferencji pt. Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych, która planowo powinna odbyć się w 2021 roku.

Gratulujemy!