NASI PARTNERZY:

  • Politechnika Warszawska,
  • Wojskowa Akademia Techniczna,
  • Urząd Dozoru Technicznego,
  • Urząd Regulacji Energetyki,
  • Naczelna Organizacja Techniczna,
  • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa,
  • Polskie Lobby Przemysłowe,
  • Sejmik Samorządu Gospodarczego Województwa Mazowieckiego,
  • Instytuty naukowo-badawcze m.in. Instytut Lotnictwa, Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Wojskowy Instytut Techniki Uzbrojenia,
  • Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych.