KOMISJA ENERGETYCZNA

wpis w: SIMP | 0

KOMISJA KWALIFIKACYJNA NR 614 PRZY ODDZIALE WARSZAWSKIM SIMP

→  UPRAWNIENIA ENERGETYCZNE

Szanowni Państwo,

zapraszamy osoby ubiegające się o uzyskanie kwalifikacji na stanowiskach pracy związanych z dozorem i eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych do złożenia egzaminu przed Komisją Kwalifikacyjną Nr 614 przy Oddziale Warszawskim SIMP.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 89 poz. 828), Komisja Kwalifikacyjna Nr 614 powołana decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki posiada uprawienia do stwierdzania kwalifikacji i oferuje możliwość uzyskania uprawnień energetycznych w zakresie niżej wymienionych grup:

 

Grupa 1. Sieci, urządzenia i instalacje energetyczne wytwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną, pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

Grupa 2. Urządzenia zużywające ciepło, paliwa stałe i płynne oraz przetwarzające i przesyłające ciepło, pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10

Grupa 3. Sieci, urządzenia i instalacje gazowe, służące do wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, magazynowania i zużywające paliwa gazowe, pkt 3, 4, 6, 7, 8 i 10.

 

Przeprowadzenie egzaminu może być poprzedzone konsultacjami i szkoleniami przygotowawczymi.
Termin, zakres, miejsce i koszty konsultacji – egzaminu, szkolenia do uzgodnienia ze zleceniodawcą.
Informujemy, że istnieje możliwość przeprowadzenia egzaminów, szkoleń i konsultacji w siedzibie zleceniodawcy.

W rezultacie uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu zainteresowana osoba otrzymuje świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do wykonywania prac objętych wnioskiem złożonym do Komisji.

 

WNIOSKI DO POBRANIA:

– wniosek: Grupa 1 – Dozór
wniosek w formacie pdf
protokół w formacie pdf

– wniosek: Grupa 1 – Eksploatacja
wniosek w formacie pdf
protokół w formacie pdf

– wniosek: Grupa 2 – Dozór
wniosek w formacie pdf
protokół w formacie pdf

– wniosek: Grupa 2 – Eksploatacja
wniosek w formacie pdf
protokół w formacie pdf

– wniosek: Grupa 3 – Dozór
wniosek w formacie pdf
protokół w formacie pdf

– wniosek: Grupa 3 – Eksploatacja
wniosek w formacie pdf
protokół w formacie pdf

Uwaga: na odwrotnej stronie wniosku należy wydrukować odpowiedni protokół.

 

Egzaminy odbywają się w terminach uzgodnionych między przewodniczącym Komisji a zainteresowanymi.

Koszt egzaminu wynosi 280,00 zł (od 01.01.2021 r., wysokość 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę).

 

Szczegółowe zapytania prosimy kierować:

Komisja Kwalifikacyjna nr 614 przy Oddziale Warszawskim SIMP

ul. Czackiego 3/5 pok. 512, 00-043 Warszawa

Biuro: tel. 22/827 02 44, e-mail: biuro@ow-simp.pl

Kontakt: Adam BARYŁKA (+ 48 605 660 292)

Wnioski i szczegółowe informacje dostępne w siedzibie OW SIMP (ul. Czackiego 3/5, pokój 512 od poniedziałku do czwartku w godzinach 9:00–16:00, tel. 22 / 827 02 44).
Konto do wpłat tyt. egzaminu kwalifikacyjnego:
PKO BP SA Oddział 1 Warszawa
41 1020 1156 0000 7002 0007 5135

Szkolenia przed egzaminem.

Osoby zainteresowane szkoleniami przed podejściem do egzaminu na uprawnienia energetyczne są proszone o zgłaszanie się do biura OW SIMP lub naszej jednostki szkoleniowej OSiE. Szkolenia są prowadzone przez wysokiej klasy specjalistów i ekspertów Oddziału Warszawskiego SIMP.

Zapisy na szkolenia są prowadzone pod numerem telefonu 22/ 827 02 44 lub drogą elektroniczną biuro@ow-simp.pl

Oddział Warszawski SIMP oferuje również materiały szkoleniowe przygotowujące do egzaminów. Koszt materiałów szkoleniowych wynosi 40,00 zł.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY !

Dodaj komentarz