KOMISJA ENERGETYCZNA

wpis w: SIMP | 0

UPRAWNIENIA ENERGETYCZNE

Szanowni Państwo,

osoby ubiegające się o uprawnienia wymagane przy eksploatacji i dozorze urządzeń, sieci i instalacji energetycznych wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 89 poz. 828) roku mają możliwość ich uzyskania drodze złożenia egzaminu przed Komisją Kwalifikacyjną powołaną decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Komisja Kwalifikacyjna Nr 614  przy Oddziale Warszawskim SIMP posiada uprawnienia do przeprowadzania egzaminów dla niżej wymienionych grup:

1. Sieci, urządzenia i instalacje energetyczne wytwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną,
2. Urządzenia zużywające ciepło, paliwa stałe i płynne oraz przetwarzające i przesyłające ciepło,
3. Sieci, urządzenia i instalacje gazowe, służące do wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, magazynowania i zużywające paliwa gazowe.

Przeprowadzenie egzaminu może być poprzedzone konsultacjami i szkoleniami przygotowawczymi.
Termin, zakres, miejsce i koszty konsultacji – szkolenia uzgadniane będą każdorazowo ze zleceniodawcą.
Informujemy, że istnieje możliwość przeprowadzenia egzaminów, szkoleń i konsultacji w siedzibie zleceniodawcy.

W wyniku pozytywnego wyniku egzaminu zainteresowana osoba otrzymuje świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do wykonywania prac objętych wnioskiem złożonym do Komisji.

Druki wniosków można uzyskać w siedzibie OW SIMP, przy ulicy Czackiego 3/5, pokój 512 od poniedziałku do czwartku w godzinach 10:00 – 16:00.

Wnioski są również dostępne do wydrukowania poniżej:

– wniosek do druku: Grupa 1 – Dozór
wniosek w formacie pdf
protokół w formacie pdf

– wniosek do druku: Grupa 1 – Eksploatacja
wniosek w formacie pdf
protokół w formacie pdf

– wniosek do druku: Grupa 2 – Dozór
wniosek w formacie pdf
protokół w formacie pdf

– wniosek do druku: Grupa 2 – Eksploatacja
wniosek w formacie pdf
protokół w formacie pdf

– wniosek do druku: Grupa 3 – Dozór
wniosek w formacie pdf
protokół w formacie pdf

– wniosek do druku: Grupa 3 – Eksploatacja
wniosek w formacie pdf
protokół w formacie pdf

Uwaga: na odwrotnej stronie wniosku należy wydrukować odpowiedni protokół.

Egzaminy odbywają się w terminach uzgodnionych między przewodniczącym Komisji a zainteresowanymi.

Koszt egzaminu wynosi 260,00 zł (od 01.01.2020 r., wysokość 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę).

 

Po szczegółowe informacje oraz pytania prosimy kierować:

Komisji Kwalifikacyjnej nr 614 przy Oddziale Warszawskim SIMP

ul. Czackiego 3/5 pok. 512, 00-043 Warszawa,

Osoby do kontaktów w sprawie egzaminów:

Adam BARYŁKA (+ 48 605 660 292)

Robert NIWIŃSKI (+ 48 22 827 02 44)

 

Konto do wpłat za egzaminy kwalifikacyjne.
PKO BP SA Oddział 1 Warszawa
41 1020 1156 0000 7002 0007 5135

 

Szkolenia przed egzaminem.

Osoby zainteresowane szkoleniami przed podejściem do egzaminu na uprawnienia energetyczne są proszone o zgłaszanie się do naszej jednostki szkoleniowej OSIE zapisy na szkolenia są prowadzone pod numerem telefonu 22 827 02 44.
Szkolenia są prowadzone przez wysokiej klasy specjalistów i ekspertów Oddziału Warszawskiego SIMP.

Oddział Warszawski SIMP posiada również materiały szkoleniowe przygotowujące do egzaminów. Koszt materiałów szkoleniowych  wynosi 40zł.

Zapraszamy do współpracy.

 

Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej nr 614 

inż. Grzegorz ŁUGOWSKI 

 

 

Dodaj komentarz