KOMISJA KWALIFIKACYJNA NR 614 PRZY ODDZIALE WARSZAWSKIM SIMP

→  UPRAWNIENIA ENERGETYCZNE

Szanowni Państwo,

zapraszamy osoby ubiegające się o uzyskanie kwalifikacji na stanowiskach pracy związanych z dozorem i eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych do złożenia egzaminu przed Komisją Kwalifikacyjną Nr 614 przy Oddziale Warszawskim SIMP.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 89 poz. 828), Komisja Kwalifikacyjna Nr 614 powołana decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki posiada uprawienia do stwierdzania kwalifikacji i oferuje możliwość uzyskania uprawnień energetycznych w zakresie niżej wymienionych grup:

 

Grupa 1. Sieci, urządzenia i instalacje energetyczne wytwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną, pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

Grupa 2. Urządzenia zużywające ciepło, paliwa stałe i płynne oraz przetwarzające i przesyłające ciepło, pkt 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Grupa 3. Sieci, urządzenia i instalacje gazowe, służące do wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, magazynowania i zużywające paliwa gazowe, pkt 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 10.

 

Przeprowadzenie egzaminu może być poprzedzone konsultacjami i szkoleniami przygotowawczymi.
Termin, zakres, miejsce i koszty konsultacji – egzaminu, szkolenia do uzgodnienia.
Informujemy, że istnieje możliwość przeprowadzenia egzaminów, szkoleń i konsultacji w siedzibie Komisji lub zamawiającego a także online.

W rezultacie uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu zainteresowana osoba otrzymuje świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do wykonywania prac objętych wnioskiem złożonym do Komisji.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

– wniosek: Grupa 1 – Eksploatacja / Dozór

– wniosek: Grupa 2 – Eksploatacja / Dozór

– wniosek: Grupa 3 – Eksploatacja / Dozór

– oświadczenie pracodawcy

 

– rozporządzenie z dnia 1.07.2022 w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji
przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci

 

Koszt egzaminu jest określany na podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę i wynosi 10% tej stawki.

W 2024 roku ze względu na dwukrotną podwyżkę minimalnego wynagrodzenia za pracę koszt egzaminu wynosi:

– od 1 stycznia – 424,20 zł

– od 1 lipca – 430,00 zł.

 

Szczegółowe zapytania prosimy kierować:

Komisja Kwalifikacyjna nr 614 przy Oddziale Warszawskim SIMP

ul. Świętokrzyska 14A pok. 532, 00-050 Warszawa

tel.  e-mail: biuro@ow-simp.pl

Informacje dotyczące egzaminów i szkoleń:

tel. 501 835 989

 

Konto do wpłat tyt. egzaminu kwalifikacyjnego:
PKO BP SA Oddział 1 Warszawa
41 1020 1156 0000 7002 0007 5135

UZYSKAJ PROFESJONALNE KWALIFIKACJE Z OW SIMP – ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY !