KOMISJA ENERGETYCZNA

wpis w: SIMP | 0

UPRAWNIENIA ENERGETYCZNE

Szanowni Państwo,

osoby ubiegające się o uprawnienia wymagane przy eksploatacji i dozorze urządzeń, sieci i instalacji energetycznych wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 roku mają możliwość ich uzyskania         w drodze złożenia egzaminu przed Komisją Kwalifikacyjną powołaną decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Komisja przy Oddziale Warszawskim SIMP posiada uprawnienia do przeprowadzania egzaminów dla niżej wymienionych grup:

1. Sieci, urządzenia i instalacje energetyczne wytwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną,
2. Urządzenia zużywające ciepło, paliwa stałe i płynne oraz przetwarzające i przesyłające ciepło,
3. Sieci, urządzenia i instalacje gazowe, służące do wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, magazynowania i zużywające paliwa gazowe.

Przeprowadzenie egzaminu może być poprzedzone konsultacjami i szkoleniami przygotowawczymi.
Termin, zakres, miejsce i koszty konsultacji – szkolenia uzganiane będą każdorazowo ze zleceniodawcą.
Informujemy, że istnieje możliwość przeprowadzenia egzaminów, szkoleń i konsultacji w siedzibie zleceniodawcy.

W wyniku pozytywnego wyniku egzaminu zainteresowana osoba otrzymuje świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do wykonywania prac objętych wnioskiem złożonym do Komisji.

Druki wniosków można uzyskać w siedzibie OW SIMP, przy ulicy Czackiego 3/5, pokój 512 od poniedziałku do czwartku w godzinach 10-16.

Wnioski są również dostępne do wydrukowania poniżej:

– wniosek do druku: Grupa 1 – Dozór
wniosek w formacie pdf
protokół w formacie pdf

– wniosek do druku: Grupa 1 – Eksploatacja
wniosek w formacie pdf
protokół w formacie pdf

– wniosek do druku: Grupa 2 – Dozór
wniosek w formacie pdf
protokół w formacie pdf

– wniosek do druku: Grupa 2 – Eksploatacja
wniosek w formacie pdf
protokół w formacie pdf

– wniosek do druku: Grupa 3 – Dozór
wniosek w formacie pdf
protokół w formacie pdf

– wniosek do druku: Grupa 3 – Eksploatacja
wniosek w formacie pdf
protokół w formacie pdf

Uwaga: na odwrotnej stronie wniosku należy wydrukować odpowiedni protokół.

Egzaminy odbywają się w terminach uzgodnionych między przewodniczącym Komisji a zainteresowanymi.

Koszt egzaminu (od 01.01.2018 r.) wynosi 210,- zł.

 

Po szczegółowe informacje oraz pytania prosimy kierować:
Komisja Kwalifikacyjna nr 614 przy OW SIMP
ul. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa,
Pan dr inż. Adam BARYŁKA (+ 48 605 660 292)
Pokój 512,   tel./fax: 22 827 02 44
Konto do wpłat:
PKO BP SA XV O/Warszawa
41 1020 1156 0000 7002 0007 5135

Dodaj komentarz