ZARZĄD

wpis w: SIMP | 0
PREZES HONOROWY OW SIMP

mgr inż. Tadeusz KURCYK

PREZES ODDZIAŁU WARSZAWSKIEGO SIMP
Prezes Zarządu OW SIMP  

dr inż. Adam BARYŁKA

prezes@ow-simp.pl
SKŁAD ZARZĄDU OW SIMP
I Wiceprezes Jerzy ROŻEK
Wiceprezes ds. naukowych Artur RUSOWICZ
Wiceprezes ds. organizacyjnych Sylwester STANISZEWSKI
Skarbnik Jerzy OBOLEWICZ
Sekretarz Tomasz BUCZEK
Członek Zarządu Małgorzata CZARNECKA
Członek Zarządu Andrzej KOLASA
Członek Zarządu Bogdan BOGDAŃSKI

 

KOMISJA REWIZYJNA OW SIMP:

Andrzej GRZEBIELEC

Michał URBAN

Wojciech MODLIBOREK

SĄD KOLEŻEŃSKI OW SIMP:

Krzysztof NICZYPORUK

Marcin KOWALSKI

Dariusz GOLAŃSKI

 

CZŁONKOWIE HONOROWI

Oddziału Warszawskiego SIMP

Eugeniusz BUDNY

Tadeusz KURCYK

Stanisław KRASZEWSKI

Zdzisław MARCINIAK

Edmund MISTERSKI

Tadeusz MŁYŃCZAK

Jerzy MODRZEWSKI

Dariusz RACZKOWSKI

Maciej SZAFARCZYK

Nasi Delegaci na XXXIV WZD SIMP:
(Rydzyna, grudzień 2018r.)

Adam BARYŁKA

Tomasz BABUL

Wiesław KRZYMIEŃ

Dodaj komentarz