PREZES HONOROWY OW SIMP

mgr inż. Tadeusz KURCYK

PREZES ODDZIAŁU WARSZAWSKIEGO SIMP
p.o. Prezes Zarządu OW SIMP  Sylwester STANISZEWSKI
prezes@ow-simp.pl
SKŁAD ZARZĄDU OW SIMP
I Wiceprezes Jerzy ROŻEK
Wiceprezes ds. naukowych Artur RUSOWICZ
Skarbnik Małgorzata CZARNECKA
Sekretarz Bogdan BOGDAŃSKI
Członek Zarządu Andrzej KOLASA
Członek Zarządu Robert NIWIŃSKI
Członek Zarządu  
Członek Zarządu

 

KOMISJA REWIZYJNA OW SIMP:

Andrzej GRZEBIELEC

Michał URBAN

Wojciech MODLIBOREK

SĄD KOLEŻEŃSKI OW SIMP:

Krzysztof NICZYPORUK

Dariusz GOLAŃSKI

 

CZŁONKOWIE HONOROWI

Oddziału Warszawskiego SIMP

Eugeniusz BUDNY

Tadeusz KURCYK

Stanisław KRASZEWSKI

Zdzisław MARCINIAK

Edmund MISTERSKI

Tadeusz MŁYŃCZAK

Jerzy MODRZEWSKI

Dariusz RACZKOWSKI

Maciej SZAFARCZYK

Nasi Delegaci na XXXIV WZD SIMP:
(Rydzyna, grudzień 2018r.)

Adam BARYŁKA

Tomasz BABUL

Wiesław KRZYMIEŃ