ZARZĄD

wpis w: SIMP | 0
PREZES HONOROWY OW SIMP
 

mgr inż. Tadeusz KURCYK

PREZES ODDZIAŁU WARSZAWSKIEGO SIMP
Prezes Zarządu OW SIMP  

dr inż. Adam BARYŁKA

prezes@ow-simp.pl
SKŁAD ZARZĄDU OW SIMP
I. Wiceprezes Jerzy ROŻEK
Wiceprezes ds. Naukowych Artur RUSOWICZ
Wiceprezes ds. organizacyjnych Sylwester STANISZEWSKI
  Skarbnik Jerzy OBOLEWICZ
  Sekretarz Tomasz BUCZEK
Członek Zarządu Małgorzata CZARNECKA
Członek Zarządu Andrzej KOLASA
Członek Zarządu Bogdan BOGDAŃSKI

 

KOMISJA REWIZYJNA OW SIMP:

Andrzej GRZEBIELEC
Michał URBAN
Wojciech MODLIBOREK

SĄD KOLEŻEŃSKI OW SIMP:

Krzysztof NICZYPORUK
Marcin KOWALSKI
Dariusz GOLAŃSKI

 

CZŁONKOWIE HONOROWI

Oddziału Warszawskiego SIMP

Eugeniusz BUDNY
Tadeusz KURCYK
Stanisław KRASZEWSKI
Zdzisław MARCINIAK
Edmund MISTERSKI
Tadeusz MŁYŃCZAK
Jerzy MODRZEWSKI
Dariusz RACZKOWSKI
Maciej SZAFARCZYK

Nasi Delegaci na XXXIV WZD SIMP:
(Rydzyna, październik 2018r.)

Adam BARYŁKA
Tomasz BABUL
Wiesław KRZYMIEŃ

Dodaj komentarz