CZŁONKOSTWO w OW SIMP

wpis w: SIMP | 0

Jak zostać członkiem

Oddziału Warszawskiego SIMP

Wszystkich inżynierów oraz techników mechaników, zainteresowanych naszą działalnością i chętnych do współpracy zapraszamy do naszego Stowarzyszenia.

Cele i zakres działalności Stowarzyszenia, zasady współpracy i formy działania znajdą Państwo w naszym Statucie.

Statut OW SIMP

W celu nawiązania współpracy w zakresie członkostwa, prosimy :

  • skontaktować się z Biurem Oddziału Warszawskiego SIMP
  • wybrać właściwe Koło lub Sekcję, Towarzystwo czy Klub OW SIMP nawiązując kontakt z Prezesem wybranego Koła, Sekcji, Towarzystwa, Klubu (informacje w zakładce: KOŁA NAUKOWO-TECHNICZNE)
  • wypełnić deklarację członkowską (formularz poniżej do pobrania)
  • przesłać deklarację wraz ze zdjęciem (wersja papierowa: format zdjęcia 3,5 x 4,4 cm, wersja elektroniczna: plik w formacie: jpg, png. max 1 M)
  • wnosząc opłatę wpisową 20 zł + składkę członkowską

Składka członkowska w wysokości:

  • osoba pracująca:                                      8 zł / miesięcznie (96 zł rocznie)
  • emeryt, rencista:                                       4 zł / miesięcznie (48 zł rocznie)
  • uczniowie, studenci (do 26 lat):                 2 zł / miesięcznie (24 zł rocznie).

Formularz deklaracji członkowskiej OW SIMP

 

Zasady Etyki Członków SIMP 

Regulamin przyznawania odznak i wyróżnień SIMP

Formularze wniosków o nadanie:
– Dyplomu SIMP (w formacie .doc i .pdf)
– Honorowej Odznaki SIMP (w formacie .doc i .pdf)
– Odznaki im. H. Mierzejewskiego (w formacie .doc i .pdf)
– tytułu Zasłużony Senior SIMP (w formacie .doc i .pdf)
– Członkostwa Honorowego SIMP (w formacie .doc i .pdf)
– Zbiorowej Honorowej Odznaki SIMP ( .doc i .pdf)

Regulamin przyznawania odznaki honorowej NOT 

Dodaj komentarz