CZŁONKOSTWO w OW SIMP

wpis w: SIMP | 0

Jak zostać członkiem

Oddziału Warszawskiego SIMP

Wszystkich inżynierów oraz techników mechaników, zainteresowanych naszą działalnością i chętnych do współpracy zapraszamy do naszego Stowarzyszenia.

Cele i zakres działalności Stowarzyszenia, zasady współpracy i formy działania znajdą Państwo w naszym Statucie.

Statut OW SIMP

W celu nawiązania współpracy w zakresie członkostwa, prosimy :

  • skontaktować się z Biurem Oddziału Warszawskiego SIMP
  • wybrać właściwe Koło lub Sekcję, Towarzystwo czy Klub OW SIMP nawiązując kontakt z Prezesem wybranego Koła, Sekcji, Towarzystwa, Klubu (informacje w zakładce: KOŁA NAUKOWO-TECHNICZNE)
  • wypełnić deklarację członkowską (formularz poniżej do pobrania)
  • przesłać deklarację wraz ze zdjęciem (wersja papierowa: format zdjęcia 3,5 x 4,4 cm, wersja elektroniczna: plik w formacie: jpg, pdf)
  • wnosząc opłatę wpisową 20 zł + składkę członkowską roczną 96 zł.

Składka członkowska w wysokości:

  • osoba pracująca
   8 zł / miesięcznie (96 zł rocznie)
  • emeryt, rencista
   4 zł / miesięcznie (48 zł rocznie)
  • uczniowie, studenci (do 26 lat)
   2 zł / miesięcznie (24 zł rocznie).

Wpłata członkowska przy wstąpieniu do OW SIMP wynosi 116 zł (wpisowe 20 zł i 96 zł opłata roczna), odpowiednio dla emerytów i rencistów 68 zł oraz uczniów i studentów 44 zł.

Składka członkowska dokonywana przez obecnych członków OW SIMP, wpłacana z góry za rok może być regulowana kwartalnie lub rocznie.

Wpłatę tytułem członkostwa można dokonać przelewem (wysyłając potwierdzenie wpłaty na e-mail biuro@ow-simp.pl) lub wpłacić na miejscu w sekretariacie.

Nasze konto: 

PKO BP SA Oddział 1 w Warszawie

41 1020 1156 0000 7002 0007 5135

DO POBRANIA_Deklaracja członkowska OW SIMP

DO POBRANIA_Oświadczenie_zgoda na przetwarzanie danych osobowych_OW SIMP

Regulaminy / Zasady SIMP

Zasady Etyki Członków SIMP

ZBIÓR REGULAMINÓW ODZNAK SIMP 2019

Załączniki do regulaminów – formularze wniosków dostępne na stronie https://simp.pl/do-pobrania/regulaminy/

 

Dodaj komentarz