CZŁONKOSTWO w OW SIMP

wpis w: SIMP | 0

Jak zostać członkiem

Oddziału Warszawskiego SIMP

Wszystkich inżynierów oraz techników mechaników, zainteresowanych naszą działalnością i chętnych do współpracy zapraszamy do naszego Stowarzyszenia.

Cele i zakres działalności Stowarzyszenia, zasady współpracy i formy działania znajdą Państwo w naszym Statucie.

Statut OW SIMP

W celu nawiązania współpracy w zakresie członkostwa, prosimy :

  • skontaktować się z Biurem Oddziału Warszawskiego SIMP
  • wybrać właściwe Koło lub Sekcję, Towarzystwo czy Klub OW SIMP nawiązując kontakt z Prezesem wybranego Koła, Sekcji, Towarzystwa, Klubu (informacje w zakładce: KOŁA NAUKOWO-TECHNICZNE)
  • wypełnić deklarację członkowską (formularz poniżej do pobrania)
  • przesłać deklarację wraz ze zdjęciem (wersja papierowa: format zdjęcia 3,5 x 4,4 cm, wersja elektroniczna: plik w formacie: jpg, pdf)
  • wnosząc opłatę wpisową 20 zł + składkę członkowską.

Składka członkowska w wysokości:

  • osoba pracująca
   8 zł / miesięcznie (96 zł rocznie)
  • emeryt, rencista
   4 zł / miesięcznie (48 zł rocznie)
  • uczniowie, studenci (do 26 lat)
   2 zł / miesięcznie (24 zł rocznie).

Wpłatę tytułem członkostwa można dokonać przelewem (wysyłając potwierdzenie wpłaty na e-mail biuro@ow-simp.pl) lub wpłacić na miejscu w sekretariacie.

Nasze konto: 

PKO BP SA Oddział 1 w Warszawie

41 1020 1156 0000 7002 0007 5135

DO POBRANIA_Deklaracja członkowska OW SIMP

DO POBRANIA_Oświadczenie_zgoda na przetwarzanie danych osobowych_OW SIMP

Zasady i regulaminy OW SIMP

Zasady Etyki Członków SIMP 

Regulamin przyznawania odznak i wyróżnień SIMP

Formularze wniosków o nadanie:
– Dyplomu SIMP (w formacie .doc i .pdf)
– Honorowej Odznaki SIMP (w formacie .doc i .pdf)
– Odznaki im. H. Mierzejewskiego (w formacie .doc i .pdf)
– tytułu Zasłużony Senior SIMP (w formacie .doc i .pdf)
– Członkostwa Honorowego SIMP (w formacie .doc i .pdf)
– Zbiorowej Honorowej Odznaki SIMP ( .doc i .pdf)

Regulamin przyznawania odznaki honorowej NOT 

Dodaj komentarz