SZKOŁA Z POLOTEM

wpis w: Bez kategorii | 0

Projekt powstał dzięki współpracy Oddziału Warszawskiego SIMP i jego agendy Centrum Innowacji i Rzeczoznawstwa z Technikum nr 9 Lotniczym w Warszawie.
Realizacja Projektu umożliwi prawie 100 uczniom rozszerzenie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez staże w kilku firmach – u potencjalnych pracodawców, a także, poprzez dodatkowe zajęcia specjalistyczne, pozwoli na uzyskanie nowych umiejętności i uprawnień.
Projekt obejmuje także doposażenie szkoły w sprzęt i materiały dydatkyczne. 

CELE PROJEKTU: 

1) nabycie kwalifikacji i umiejętności zawodowych przez min. 90% biorących udział w Projekcie uczniów Technikum nr 9 Lotniczego w Warszawie,
2) podniesienie jakości oferty kształcenia zawodowego Technikum nr 9 Lotniczego w Warszawie służące poprawie skuteczności edukacji zawodowej,
3) ułatwienie uczestnikom Projektu wejścia na rynek pracy.

PLANOWANE EFEKTY: 

1) wzrost umiejętności zawodowych u min. 83 uczniów Technikum nr 9 Lotniczego,
2) wzrost poziomu kompetencji miękkich u min. 83 uczniów Technikum nr 9 Lotniczego,
3) zdobycie aktualnej wiedzy i umiejętności praktycznych przez uczestników Projektu, wyposażenie ich w dodatkowe uprawnienia zwiększające konkurencyjność na rynku pracy oraz umożliwienie nauki/pracy z nowoczesnym sprzętem, dzięki czemu nabędą lub udoskonalą umiejętności wymagane przez pracodawców.

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU:   989 562,50 ZŁ

WYSOKOŚĆ WKŁADU Z FUNDUSZY UE:   791 650,00 ZŁ

Termin realizacji:   1.09.2017 – 31.08.2019