KOŁA SEKCJE N-T

wpis w: KOŁA SEKCJE N-T | 0

WYKAZ SEKCJI, TOWARZYSTW I KLUBÓW

Poniższa lista została zweryfikowana na mocy uchwały Zarządu OW SIMP nr 4/2018 z dn. 26.03.2018r. na podstawie przeprowadzonej weryfikacji dot. liczby członków oraz działalności jednostek podstawowych (JP).
Członkowie rozwiązanych albo zawieszonych JP, którzy spełniają warunki członkostwa zostają tymczasowo przypisani do Koła Terenowego OW SIMP.

KOŁA OW SIMP:

1. Koło Terenowe
ul.Czackiego 3/5
00-043 Warszawa
mgr inż. Leszek ADAMSKI
e-mail: leszeka@azoka.pl
tel. 601 363 809

2. Koło Mazowieckie
ul. Czackiego 3/5
00-043 Warszawa
mgr inż. Krzysztof NICZYPORUK
e-mail: krzysztof.niczyporuk

3. Koło Warszawskie
ul. Czackiego 3/5
00-043 Warszawa
mgr inż. Andrzej ŚWIERCZYŃSKI
e-mail: kremowa@post.pl

4. Koło SIMP przy PIT-Radwar
ul. Poligonowa 30
04-051 Warszawa
mgr inż. Marek ŻUBROWSKI
e-mail: marek.zubrowski

5. Koło SIMP przy Wojskowym Instytucie
Technicznym Uzbrojenia (WITU)
ul. Prymasa Wyszyńskiego 7
05-220 Zielonka
dr inż. Michał HILCZER
e-mail: michal.hilczer

6. Koło SIMP przy Instytucie Mechaniki
Precyzyjnej (IMP)
ul. Duchnicka 3/5
01-796 Warszawa
dr inż. Bogdan Bogdański
e-mail: bogdan@imp.edu.pl

7. Koło Juniorów przy Technikum nr 9. Lotniczym
im. Boh. Narwiku
ul. Gładka 16
02-172 Warszawa
Michał ŁUKASZEWICZ
e-mail: michal.lukaszewicz

8. Koło Juniorów przy Zespole Szkół nr 40.
ul. Objazdowa 3
03-771 Warszawa
Krystian SIWEK

9. Koło SIMP przy Instytucie Lotnictwa (ILot)
Al. Krakowska 110/114
02-256 Warszawa
dr inż. Wiesław KRZYMIEŃ
e-mail: wieslaw.krzymien
tel. 601 466 793

13. Koło SIMP przy Centrum
Rzeczoznawstwa Budowlanego
ul. Obozowa 82A lok 19
01-434 Warszawa
dr inż. Adam BARYŁKA
e-mai: biuro@crb.com.pl

SEKCJE I TOWARZYSTWA:

1. Sekcja Spawalnicza
ul.Czackiego 3/5
00-043 Warszawa
Prof. nadzw. dr hab. inż. Dariusz GOLAŃSKI                         e-mail: dgol@wip.pw.edu.pl

2. Sekcja Poligraficzna (Koło)
mgr inż. Bogdan WYRZYKOWSKI
e-mail: bogdan.wyrzykowski

4. Towarzystwo Inżynierii Innowacji i Własności
Przemysłowej
dr inż. Adam BARYŁKA
e-mail: biuro@crb.com.pl

5. Klub b. Pracowników i Przyjaciół FSO
mgr inż. Edward PIETRZAK
e-mail: edward.pietrzak

6. Sekcja Chłodnictwa i Klimatyzacji
dr inż. Andrzej Grzebielec
e-mail: andrzej.grzebielec@itc.pw.edu.pl

WYKAZ SEKCJI, TOWARZYSTW I KLUBÓW

Poniższa lista została zweryfikowana na mocy uchwały Zarządu OW SIMP nr 4/2018 z dn. 26.03.2018r. na podstawie przeprowadzonej weryfikacji dot. liczby członków oraz działalności jednostek podstawowych (JP).
Członkowie rozwiązanych albo zawieszonych JP, którzy spełniają warunki członkostwa zostają tymczasowo przypisani do Koła Terenowego OW SIMP.

KOŁA OW SIMP:

1. Koło Terenowe
ul.Czackiego 3/5
00-043 Warszawa
mgr inż. Leszek ADAMSKI
e-mail: leszeka@azoka.pl
tel. 601 363 809

 

2. Koło Mazowieckie
ul. Czackiego 3/5
00-043 Warszawa
mgr inż. Krzysztof NICZYPORUK
e-mail: krzysztof.niczyporuk

 

3. Koło Warszawskie
ul. Czackiego 3/5
00-043 Warszawa
mgr inż. Andrzej ŚWIERCZYŃSKI
e-mail: kremowa@post.pl

 

4. Koło SIMP przy PIT-Radwar
ul. Poligonowa 30
04-051 Warszawa
mgr inż. Marek ŻUBROWSKI
e-mail: marek.zubrowski

 

5. Koło SIMP przy Wojskowym Instytucie
Technicznym Uzbrojenia (WITU)
ul. Prymasa Wyszyńskiego 7
05-220 Zielonka
dr inż. Michał HILCZER
e-mail: michal.hilczer

 

6. Koło SIMP przy Instytucie Mechaniki
Precyzyjnej (IMP)
ul. Duchnicka 3/5
01-796 Warszawa
dr inż. Bogdan Bogdański
e-mail: bogdan@imp.edu.pl

 

7. Koło Juniorów przy Technikum nr 9. Lotniczym
im. Boh. Narwiku
ul. Gładka 16
02-172 Warszawa
Michał ŁUKASZEWICZ
e-mail: michal.lukaszewicz

 

8. Koło Juniorów przy Zespole Szkół nr 40.
ul. Objazdowa 3
03-771 Warszawa
Krystian SIWEK

 

9. Koło SIMP przy Instytucie Lotnictwa (ILot)
Al. Krakowska 110/114
02-256 Warszawa
dr inż. Wiesław KRZYMIEŃ
e-mail: wieslaw.krzymien
tel. 601 466 793

 

13. Koło SIMP przy Centrum
Rzeczoznawstwa Budowlanego
ul. Obozowa 82A lok 19
01-434 Warszawa
dr inż. Adam BARYŁKA
e-mai: biuro@crb.com.pl

 

SEKCJE I TOWARZYSTWA:

1. Sekcja Spawalnicza
ul.Czackiego 3/5
00-043 Warszawa
Prof. nadzw. dr hab. inż. Dariusz GOLAŃSKI                                                                                                                                                                                     e-mail: dgol@wip.pw.edu.pl

 

2. Sekcja Poligraficzna (Koło)
mgr inż. Bogdan WYRZYKOWSKI
e-mail: bogdan.wyrzykowski

 

4. Towarzystwo Inżynierii Innowacji i Własności
Przemysłowej
dr inż. Adam BARYŁKA
e-mail: biuro@crb.com.pl

 

5. Klub b. Pracowników i Przyjaciół FSO
mgr inż. Edward PIETRZAK
e-mail: edward.pietrzak

 

6. Sekcja Chłodnictwa i Klimatyzacji
dr inż. Andrzej Grzebielec
e-mail: andrzej.grzebielec@itc.pw.edu.pl

 

Kliknij ten przycisk, by zmienić ten tekst. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.