ZAPRASZAMY NA EGZAMINY KWALIFIKACYJNE – Komisja Energetyczna Nr 614 przy Oddziale Warszawskim SIMP

wpis w: AKTUALNOŚCI | 0

→      Jesteś zainteresowany zdobyciem UPRAWNIEŃ ENERGETYCZNYCH?

→      Zapraszamy na egzaminy i szkolenia do ODDZIAŁU WARSZAWSKIEGO SIMP.

Zapraszamy osoby ubiegające się o uzyskanie kwalifikacji na stanowiskach pracy związanych z dozorem i eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych do złożenia egzaminu przed Komisją Kwalifikacyjną Nr 614 przy Oddziale Warszawskim SIMP.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 89 poz. 828), Komisja Kwalifikacyjna Nr 614 powołana decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki posiada uprawienia do stwierdzania kwalifikacji i oferuje możliwość uzyskania uprawnień energetycznych w zakresie niżej wymienionych grup:

Grupa 1. Sieci, urządzenia i instalacje energetyczne wytwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną, pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

Grupa 2. Urządzenia zużywające ciepło, paliwa stałe i płynne oraz przetwarzające i przesyłające ciepło, pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10

Grupa 3. Sieci, urządzenia i instalacje gazowe, służące do wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, magazynowania i zużywające paliwa gazowe, pkt 3, 4, 6, 7, 8 i 10.

 

Przeprowadzenie egzaminu może być poprzedzone konsultacjami i szkoleniami przygotowawczymi. Szkolenia prowadzone są przez wysokiej klasy specjalistów i ekspertów Oddziału Warszawskiego SIMP.

Termin, zakres, miejsce i koszty konsultacji – egzaminu, szkolenia do uzgodnienia ze zleceniodawcą.
Informujemy, że istnieje możliwość przeprowadzenia egzaminów, szkoleń i konsultacji w siedzibie zleceniodawcy.

Egzaminy odbywają się w terminach uzgodnionych uprzednio między przewodniczącym Komisji a zainteresowanym.

 

W rezultacie uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu zainteresowana osoba otrzymuje świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do wykonywania prac objętych wnioskiem złożonym do Komisji.

Wnioski i szczegółowe informacje dostępne w siedzibie OW SIMP (ul. Czackiego 3/5, pokój 512 od poniedziałku do czwartku w godzinach 9:00–16:00, tel. 22 / 827 02 44) oraz na naszej stronie http://ow-simp.pl/komisja-energetyczna/ 

Oferujemy również materiały szkoleniowe przygotowujące do egzaminów!

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU !