7 marca w Warszawskim Domu Technika NOT otwarto wystawę „Ziemia Święta w 22 obrazach”

wpis w: AKTUALNOŚCI | 0

7 marca w Warszawskim Domu Technika NOT otwarto wystawę „Ziemia Święta w 22 obrazach”. Na wystawę składają się akwarele, których autorami są Aleksandra i Józef Zyzak.

Wystawę otworzyli kard. Kazimierz Nycz i Prezes FSNT NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny.
W otwarciu wystawy uczestniczyli przedstawiciele OW SIMP Prezes D. Raczkowski i Wiceprezes A. Baryłka. Wystawa mieści się w Warszawskim Domu Technika NOT – organizatorzy planują udostępnić ją także szerszej publiczności.