20 marca na Wydziale Mechanicznym WAT odbyło się pierwsze spotkanie w ramach „Forum Współpracy z Przemysłem”

wpis w: AKTUALNOŚCI | 0

20 marca na Wydziale Mechanicznym WAT odbyło się pierwsze spotkanie w ramach „Forum Współpracy z Przemysłem”. W czasie spotkania prócz prezentacji działalności Wydz. Mechanicznego przedyskutowano propozycje nowych form współpracy uczelni z przemysłem.
W spotkaniu udział wziął Prezes OW SIMP kol. D. Raczkowski.