3 marca w Technikum nr 9 Lotniczym im. Bohaterów Narwiku nastąpiło przekazanie przez OW SIMP sprzętu elektronicznego m.in. komputerów i sprzętu audio-wizualnego na ręce dyrekcji Technikum

wpis w: AKTUALNOŚCI | 0

3 marca w Technikum nr 9 Lotniczym im. Bohaterów Narwiku nastąpiło przekazanie przez OW SIMP sprzętu elektronicznego m.in. komputerów i sprzętu audio-wizualnego na ręce dyrekcji Technikum. Sprzęt został zakupiony w ramach Projektu „Szkoła z Polotem” dofinansowanego ze środków UE.

OW SIMP reprezentował kol. K. Niczyporuk, Prezes Koła Mazowieckiego. W spotkaniu uczestniczyli: dyrektor T9L pan Ryszard Szczepański oraz wicedyrektor T9L pani Beata Rząca (po lewej) a także Prezes Koła Juniorów OW SIMP przy T9L kol. M. Łukaszewicz (po prawej).