XXXV Walny Zjazd Delegatów SIMP

wpis w: AKTUALNOŚCI | 0

W dniach 26-27 listopada odbył się XXXV Walny Zjazd Delegatów SIMP.

 

Tym razem było to bardzo ważne wydarzenie również w życiu OW SIMP.

Kandydatami na Prezesa SIMP byli nasi koledzy:

– Tomasz Babul

– Tomasz Chmielewski

– Krzysztof Jankowski

Do Zarządu SIMP kandydowali:

– Tomasz Babul (w przypadku niewybrania na Prezesa)

– Krzysztof Niczyporuk

Do Głównej Komisji Rewizyjnej:

– Krzysztof Jankowski (w przypadku niewybrania na Prezesa)

Do Głównego Sądu Koleżeńskiego

– Wiesław Krzymień

Z wielką przyjemnością informujemy, że Prezesem SIMP na kadencję 2022-2026 został wybrany kol. Tomasz Chmielewski – serdeczne gratulacje !!!

Pozostali nasi koledzy również zostali wybrani do organów SIMP zgodnie z powyższą listą a kol. Krzysztof Jankowski został Przewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej SIMP  – serdeczne gratulacje !!!

Życzymy sukcesów i wytrwałości w pracy na rzecz Stowarzyszenia oraz pamiętajcie, że w pierwszym rzędzie jesteście członkami OW SIMP.

 

Dziękujemy ustępującemu Zarządowi za pracę w trudnej pod wieloma względami kadencji 2018-2022