Ośrodek Szkoleń i Ekspertyz jako jednostka gospodarcza (agenda) Oddziału Warszawskiego SIMP została powołana do życia w 2005 r. na mocy uchwały Zarządu Oddziału.

Ośrodek Szkoleń i Ekspertyz OW SIMP prowadzi działalność w zakresie:

 • Wyceny przedsiębiorstw, względnie wydzielonych części przedsiębiorstwa dla potrzeb:
  – wniesienia majątku do nowo powstającej spółki jako aportu,
  – utworzenia z części majątku spółki prawa handlowego,
 • Oceny technicznej i wyceny ruchomych składników majątkowych w celu:
  – wniesienia ich do spółki prawa handlowego,
  – ich sprzedaży,
  – przedstawienia wartości majątku w Banku jako zabezpieczenie kredytu.
 • Oceny technicznej i wyceny budynków i budowli.

Ośrodek Szkoleń i Ekspertyz OW SIMP został wpisany do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Stołeczne Warszawa nr 12/K/12.
Ponadto Oddział Warszawski SIMP uzyskał wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie nr 2.14/00261/2012.
Na tej podstawie podstawie Ośrodek Szkoleń i Ekspertyz OW SIMP będzie prowadzić szkolenia:

 

 • Kursy z zakresu wyceny przedsiębiorstw,
 • Kursy wyceny ruchomych składników majątkowych,
 • Kursy doskonalenia zawodowego,
 • Kursy w zakresie umożliwiającym prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Zaświadczenie o wpisie OSiE do ewidencji szkół i placówek niepublicznych U.M.St. Warszawy

 

Wszelkich informacji udzielamy drogą internetową lub telefoniczną.

tel./fax 22 827 02 44
e-mail: biuro@ow-simp.pl

Zapraszamy do współpracy i korzystania z naszych usług.