Jak zostać członkiem

Oddziału Warszawskiego SIMP

Wszystkich inżynierów oraz techników mechaników, zainteresowanych naszą działalnością i chętnych do współpracy zapraszamy do naszego Stowarzyszenia.

Cele i zakres działalności Stowarzyszenia, zasady współpracy i formy działania znajdą Państwo w naszym Statucie.

Statut OW SIMP

W celu nawiązania współpracy w zakresie członkostwa, prosimy :

  • skontaktować się z Biurem Oddziału Warszawskiego SIMP
  • wybrać właściwe Koło lub Sekcję, Towarzystwo czy Klub OW SIMP nawiązując kontakt z Prezesem wybranego Koła, Sekcji, Towarzystwa, Klubu (informacje w zakładce: KOŁA NAUKOWO-TECHNICZNE)
  • wypełnić deklarację członkowską (formularz poniżej do pobrania)
  • przesłać deklarację wraz ze zdjęciem (wersja papierowa: format zdjęcia 3,5 x 4,4 cm, wersja elektroniczna: plik w formacie: jpg, pdf)
  • wnieść opłatę wpisową + składkę członkowską

KOMUNIKAT_Zmiana wysokości składki członkowskiej OW SIMP od 1 lipca 2024 roku

Wysokość składki członkowskiej do 1 lipca 2024 wynosi:

  • osoba pracująca
   10 zł / miesięcznie (120 zł rocznie)
  • emeryt, rencista
   6 zł / miesięcznie (72 zł rocznie)
  • osoba posiadająca status ucznia lub studenta (dot. wyłącznie osoby uczącej się do 26 roku życia)
   3 zł / miesięcznie (36 zł rocznie).

 

Wysokość składki członkowskiej od 1 lipca 2024 wynosi:

  • osoba pracująca
   15 zł / miesięcznie (180 zł rocznie)
  • emeryt, rencista
   10 zł / miesięcznie (120 zł rocznie)
  • osoba posiadająca status ucznia lub studenta (dot. wyłącznie osoby uczącej się do 26 roku życia)
   5 zł / miesięcznie (60 zł rocznie).

Wpłata członkowska przy wstąpieniu do OW SIMP wynosi 210 zł (wpisowe 30 zł i 180 zł opłata roczna), odpowiednio dla emerytów i rencistów 135 zł (wpisowe 15 zł i 120 zł opłata roczna) oraz uczniów i studentów 75 zł (wpisowe 15 zł i 60 zł opłata roczna).

Składka członkowska dokonywana przez obecnych członków OW SIMP, wpłacana z góry za rok może być regulowana kwartalnie, półrocznie lub rocznie.

Wpłatę tytułem członkostwa można dokonać przelewem wysyłając potwierdzenie wpłaty na e-mail biuro@ow-simp.pl .

Nasze konto: 

PKO BP SA Oddział 1 w Warszawie

41 1020 1156 0000 7002 0007 5135

DO POBRANIA_Deklaracja członkowska OW SIMP

DO POBRANIA_Oświadczenie_zgoda na przetwarzanie danych osobowych_OW SIMP

Deklarację członkowską można wypełnić online na stronie: SORGA (0.94.5)

Regulaminy / Zasady SIMP

Zasady Etyki Członków SIMP

ZBIÓR REGULAMINÓW ODZNAK SIMP 2019

Załączniki do regulaminów – formularze wniosków dostępne na stronie https://simp.pl/do-pobrania/regulaminy/