KONFERENCJE NAUKOWO – TECHNICZNE

wpis w: KONFERENCJE N-T | 0

MODERN INDUSTRY – Nowe Technologie w Przemyśle 2018

6 listopada 2018 roku w Ptak Warsaw EXPO odbędzie się II Konferencja Naukowo-Techniczna MODERN INDUSTRY – Nowe Technologie w Przemyśle. Tematyka konferencji skupia się na najnowszych osiągnięć polskich uczelni i instytutów oraz zarządzania i wdrażania projektów B+R w polskich przedsiębiorstwach.

Organizatorem konferencji jest Centrum Innowacji i Rzeczoznawstwa Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich SIMP, które w swoich strukturach skupia przedstawicieli uczelni, jednostek naukowych oraz przedstawicieli przemysłu. Z uwagi na usytuowanie konferencji na targach Warsaw Industry Week 2018 w Międzynarodowym Centrum Targowo-Kongresowym Ptak Warsaw EXPO, organizator skupił się na tematyce związanej z aktualnymi osiągnięciami technicznymi pod kątem możliwości ich wdrożenia w polskich i międzynarodowych przedsiębiorstwach.
Program konferencji jest ułożony w sposób pozwalający gościom na wysłuchanie prezentacji, uczestnictwo w targach oraz skorzystanie z konsultacji z zaproszonymi prelegentami, ekspertami oraz przedstawicielami stowarzyszenia SIMP. Organizator przygotował również warsztaty rozwojowe dedykowane kadrze technicznej oraz zarządzającej przedsiębiorstw.
Prelegentami konferencji będą przedstawiciele nauki m. in: Politechniki Warszawskiej, Polskiej Akademii Nauk oraz przedsiębiorców: CIECH S.A, HART-TECH Sp. z o.o., Unipress Extrusion Sp. z o.o.
Udział w konferencji i warsztatach jest bezpłatny po wcześniejszej rejestracji. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie organizatora www.cir.ow-simp.pl/konferencja