KOŁA SEKCJE N-T

wpis w: KOŁA SEKCJE N-T | 0

WYKAZ SEKCJI, TOWARZYSTW I KLUBÓW

Poniższa lista została zweryfikowana na mocy uchwały Zarządu OW SIMP nr 4/2018 z dn. 26.03.2018 r. na podstawie przeprowadzonej weryfikacji dot. liczby członków oraz działalności jednostek podstawowych (JP).
Członkowie rozwiązanych albo zawieszonych JP, którzy spełniają warunki członkostwa zostają tymczasowo przypisani do Koła Terenowego OW SIMP.

KOŁA OW SIMP:

1. Koło Terenowe
ul. Czackiego 3/5
00-043 Warszawa
mgr inż. Leszek ADAMSKI
tel. 601 363 809
e-mail: leszeka@azoka.pl

2. Koło Mazowieckie
ul. Czackiego 3/5
00-043 Warszawa
mgr inż. Krzysztof NICZYPORUK
tel. 691 088 597
e-mail: krzysztof.niczyporuk@gmail.com

3. Koło Warszawskie
ul. Czackiego 3/5
00-043 Warszawa
mgr Andrzej ŚWIERCZYŃSKI
tel. 602 748 583
e-mail: kremowa@post.pl

4. Koło SIMP przy PIT-Radwar
ul. Poligonowa 30
04-051 Warszawa
mgr inż. Marek ŻUBROWSKI
tel. 609 533 769
e-mail: marek.zubrowski@pitradwar.com

5. Koło SIMP przy Wojskowym Instytucie Technicznym Uzbrojenia (WITU)
ul. Prymasa Wyszyńskiego 7
05-220 Zielonka
dr inż. Michał HILCZER
tel. 501 106 366
e-mail: oniw@witu.mil.pl

6. Koło SIMP przy Instytucie Mechaniki Precyzyjnej (IMP)
ul. Duchnicka 3/5
01-796 Warszawa
dr inż. Bogdan Bogdański
tel. 691 513 383
e-mail: bogdan@imp.edu.pl

7. Koło Juniorów przy Technikum nr 9. Lotniczym im. Boh. Narwiku
ul. Gładka 16
02-172 Warszawa
Michał ŁUKASZEWICZ
e-mail: michal.lukaszewicz2@gmail.com
Opiekun Koła: Anna Molska, tel. 507 153 591, e-mail: ikslom@wp.pl

8. Koło Juniorów przy Zespole Szkół nr 40
ul. Objazdowa 3
03-771 Warszawa
Jakub JABŁOŃSKI
e-mail: Quba98@wp.pl

9. Koło SIMP przy Instytucie Lotnictwa (ILot)
Al. Krakowska 110/114
02-256 Warszawa
dr inż. Wiesław KRZYMIEŃ
tel. 601 758 520
e-mail: wkrz@ilot.edu.pl

13. Koło SIMP przy Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego (CRB)
ul. Obozowa 82A lok 19
01 – 434 Warszawa
mgr inż. Tomasz BUCZEK
tel. 792 238 065
e-mai: biuro@crb.com.pl

SEKCJE I TOWARZYSTWA:

1. Sekcja Spawalnicza
prof. nadzw. dr hab. inż. Dariusz GOLAŃSKI
tel. 608 248 696
e-mail: dgol@wip.pw.edu.pl

2. Sekcja Poligraficzna (Koło)
mgr inż. Bogdan WYRZYKOWSKI
tel. 503 079 396
e-mail: bogdan.wyrzykowski1@wp.pl

4. Towarzystwo Inżynierii Innowacji i Własności Przemysłowej
dr inż. Adam BARYŁKA
tel. 605 660 292

5. Klub b. Pracowników i Przyjaciół FSO
mgr inż. Edward PIETRZAK
tel. 600 494 998
e-mail: pietrzak.edward@gmial.com

6. Sekcja Organizacji i Zarządzania (Koło)
mgr inż. Tadeusz ŁAGUNA
tel. 883 434 180
e-mail: tlaguna@o2.pl

7. Sekcja Chłodnictwa i Klimatyzacji
dr inż. Adam RUCIŃSKI
tel. 504 242 325
e-mail: rucinski@itc.pw.edu.pl

8. Towarzystwo Modelowania Procesów Technologicznych przy Politechnice Warszawskiej Wydział Inżynierii Produkcji (PW WIP)
dr inż. Andrzej KOCHAŃSKI
tel. 661 877 820
e-mail: a.kochanski@wip.pw.edu.pl

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.