Zmiany w Zarządzie OW SIMP

wpis w: AKTUALNOŚCI | 0

Szanowni Państwo,

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

 

Informujemy, że w związku z nagłą rezygnacją Adama Baryłki z funkcji prezesa Oddziału Warszawskiego SIMP, Zarząd OW SIMP postanowił w drodze głosowania, że obowiązki p.o. prezesa pełnić będzie do końca bieżącej kadencji Kolega Sylwester Staniszewski wiceprezes ds. organizacyjnych.

W kolejnych dniach rezygnację złożyli: Tomasz Buczek – sekretarz i Jerzy Obolewicz – skarbnik.