NOWY ZARZĄD OW SIMP

wpis w: AKTUALNOŚCI | 0

Informujemy, że w dniu 21 kwietnia 2022 roku Walny Zjazd Delegatów OW SIMP wybrał nowy Zarząd, Komisję Rewizyjną, Sąd Koleżeński na kadencję 2022-2026 oraz delegatów na WZD SIMP w Rydzynie.

ZARZĄD OW SIMP:

PREZES:
Prezes Zarządu OW SIMP  Sylwester STANISZEWSKI
CZŁONKOWIE ZARZĄDU:
I Wiceprezes Jerzy ROŻEK
Wiceprezes ds. naukowych Jacek SKIBA
Wiceprezes ds. organizacyjnych Krzysztof JANKOWSKI
Skarbnik Sylwia PRZYBYSZ-GLOC
Sekretarz Marek ŻUBROWSKI
Członek Zarządu, Przewodniczący Komisji ds. Powołania Kół Juniorów Krzysztof NICZYPORUK

 

KOMISJA REWIZYJNA OW SIMP:

Wojciech MODLIBOREK

Witold PERKOWSKI

Robert PIÓRKOWSKI

SĄD KOLEŻEŃSKI OW SIMP:

Robert NIWIŃSKI

Magdalena SZONERT

Zbigniew LISOWSK

Delegaci na XXXV WZD SIMP:
(Rydzyna, listopad 2022 r.)

Sylwester STANISZEWSKI

Krzysztof NICZYPORUK