XXI EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU O DYPLOM I NAGRODĘ PREZESA SIMP

wpis w: AKTUALNOŚCI | 0

W imieniu Organizatora – Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, Zarząd Główny SIMP w Warszawie,

zapraszamy do udziału w XXI Edycji Ogólnopolskiego Konkursu o dyplom i nagrodę Prezesa SIMP na najlepszą pracę dyplomową o profilu mechanicznym wykonaną i obronioną w krajowej wyższej szkole technicznej – rok akademicki 2020/2021.

Konkurs adresowany jest do:

 1.  dyplomantów studiów I stopnia (inżynierskich) i II stopnia (magisterskich) wydziałów mechanicznych oraz innych wydziałów prowadzących studia o profilu mechanicznym na politechnikach i w innych publicznych wyższych szkołach technicznych, w których wykonywane są prace dyplomowe z dziedziny dyscyplin Budowa i Eksploatacja Maszyn oraz Mechanika, a także dyscyplin pokrewnych.
 2.  promotorów prac dyplomowych.

Zapraszamy do składania prac z niezbędnymi opiniami w terminach:

 • I etap, do 15 października 2021r.
 • II etap, do 15 listopada 2021r.

Konkurs jest dwuetapowy.

Uczestnikami Konkursu mogą być dyplomanci uczelni wymienionych w pkt. 3 regulaminu konkursu, których prace spełniają następujące warunki:

 • Etap I: praca dyplomowa została złożona w terminie,
  • praca dyplomowa została obroniona,
  • praca dyplomowa została oceniona na stopień bardzo dobry.
 • Etap II: praca dyplomowa została złożona w terminie,
  • praca dyplomowa została obroniona,
  • praca dyplomowa została oceniona na stopień bardzo dobry,
  • jest decyzja Oddziałowej Komisji Konkursowej o zakwalifikowaniu pracy do II Etapu konkursu (do finału).

Informacje dostępne w Oddziale Warszawskim SIMP oraz konieczne dokumenty do pobrania na stronie:

https://simp.pl/dzialalnosc/konkursy/konkurs-na-najlepsza-prace-dyplomowa/