XIV EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU na „Najlepsze Osiągnięcie Techniczne 2020 Roku”

wpis w: AKTUALNOŚCI | 0

W imieniu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Zarząd Główny w Warszawie, zachęcamy i serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w Konkursie „Najlepsze Osiągnięcie Techniczne 2020 Roku”.

Czternasta edycja konkursu dotyczy wdrożonych w 2020 roku osiągnięć innowacyjnych w następujących kategoriach:

  • prace i stanowiska naukowo-badawcze,
  • osiągnięcia wdrożone w przemyśle,
  • osiągnięcia wdrożone w rolnictwie, gospodarce żywnościowej i ochronie środowiska,
  • prace wykonane w średnich szkołach technicznych,

Zgłaszane opracowania techniczne i organizacyjne dotyczą: konstrukcji wyrobów, technologii i organizacji procesów wytwarzania i eksploatacji, ochrony środowiska, poprawy warunków BHP.

Konkurs organizowany jest w dwóch etapach:

  • etap I – przez Zarządy Oddziałów SIMP i jednostki badawczo-rozwojowe
  • etap II – przez Zarząd Główny SIMP.

Termin nadsyłania prac do Biura Zarządu Głównego SIMP upływa z dniem 31 maja 2021 r.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Druk zgłoszenia – Instytuty

Druk zgłoszenia – Oddziały

REGULAMIN KONKURSU 24.09.2020

Informacje:

https://simp.pl/dzialalnosc/konkursy/konkurs-na-osiagniecie-techniczne-roku/

w Oddziale Warszawskim SIMP / mail: biuro@ow-simpl.pl , tel. 22/827 02 44.