VIII WARSZAWSKIE DNI TECHNIKI

wpis w: AKTUALNOŚCI | 0

VIII Warszawskie Dni Techniki pod hasłem „Warszawa – Technika wczoraj, dziś i jutro”, które odbyły się w dniach 17 – 19 października 2018 r. pod honorowym patronatem Prezydent m.st. Warszawy Pani Hanny Gronkiewicz-Waltz oraz Prezes FSNT- NOT Pani Ewy Mańkiewicz-Cudny zakończyły się sukcesem dostarczając uczestnikom wiele interesujących atrakcji  i ciekawych doświadczeń.

Idąc śladem lat ubiegłych, tegoroczny program VIII już Edycji Warszawskich Dni Techniki miał na celu zainteresowanie uczestników, w szczególności młodzieży nowoczesną i innowacyjną techniką. Dużym zaciekawieniem cieszyły się wykłady, które poświęcone były tematom m. in. : Inżynierowie Polscy minionych 100 lat RP, Inżynieria przyszłości, 100 lat samochodów, Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni. Uczestnicy VIII Warszawskich Dni Techniki wzięli udział w wycieczkach, które umożliwiły zapoznanie się z praktycznymi aplikacjami techniki w warszawskich uczelniach, instytucjach naukowo-technicznych czy zakładach przemysłowych, odwiedzili pracownie, laboratoria, instytuty badawcze.

Oddział Warszawski SIMP dziękuje wszystkim współorganizatorom, partnerom i sponsorom za wsparcie przy organizacji wydarzenia VIII WDT.