ŚWIATOWY DZIEŃ INŻYNIERA – 4 marca 2020 roku

wpis w: AKTUALNOŚCI | 0

 

Światowa Federacja Organizacji Inżynierskich (WFEO – World Federation of Engineering Organizations) wyszła z inicjatywą ustanowienia międzynarodowego dnia inżyniera – święta, które podkreślać będzie rolę twórców techniki i znaczenia ich pracy dla społeczeństwa.

Od 4 marca 2020 roku obchodzony będzie Światowy Dzień Inżyniera pod hasłem „Inżynieria dla zrównoważonego rozwoju”. Obchody światowe będą odbywały się 4 marca br. w Paryżu. Organizatorzy: WFEO (World Federation of Engineering Organizations) oraz UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) zapraszają do świętowania Światowego Dnia Inżyniera wszystkie organizacje inżynierskie na świecie.

Światowy Dzień Inżyniera obchodzony będzie od 4 marca 2020 r.

WFEO zaproponowało dzień 4 marca, który nawiązuje do dnia założenia organizacji w 1968 r. Ta propozycja spotkała się z ogromnym poparciem środowiska inżynierskiego w czasie tegorocznego Światowego Kongresu Inżynierów (WEC – World Engineers Convention), który zgromadził w listopadzie 2019 r. w Melbourne około cztery tysiące uczestników. Polska delegacja liczyła 28 osób i była jedną z najliczniejszych oraz najbardziej aktywnych.

Obchody Światowego Dnia Inżynierii to także promocja inżynierii jako kariery zawodowej. Międzynarodowy dzień ze skoordynowanymi obchodami na całym świecie pomoże zainspirować tysiące młodych ludzi do stania się inżynierami. Wspólne święto będzie okazją do promocji i rozmów o wyzwaniach stojących przed zawodem inżyniera, o znaczeniu inżynierii dla zrównoważonego rozwoju, a także do podniesienia poziomu świadomości społecznej na temat znaczenia działań technicznych i ich twórców w życiu społeczeństwa i pojedynczego człowieka.

FSNT-NOT poparło inicjatywę WFEO, wyrażając jednocześnie deklarację czynnego włączenia się w obchody Światowego Dnia Inżyniera. Uważamy, że polskie środowisko inżynierskie, uczelniane, instytutów badawczych oraz biznesowe powinno aktywnie włączyć się w organizację święta twórców techniki, promując ich dzieła oraz organizując wiele wydarzeń. WFEO otrzymało również kilkadziesiąt listów wsparcia od największych międzynarodowych i krajowych instytucji oraz uczelni, reprezentujących 23 miliony inżynierów na całym świecie.

Tegoroczny 4 marca będzie obchodzony jako Dzień Inżynierii Zrównoważonego Rozwoju (World Engineering Day for Sustainable Development).

W imieniu FSNT NOT, zapraszamy wszystkie Stowarzyszenia Naukowo-Techniczne sfederowane w Naczelnej Organizacji Technicznej do włączenia się w organizację wydarzeń związanych z 4 marca bieżącego roku i w latach następnych.

Więcej informacji o Światowym Dniu Inżynierii Zrównoważonego Rozwoju oraz platformę do rejestracji wydarzeń związanych z obchodami znaleźć można na stronie internetowej http://www.worldengineeringday.net

 

INFORMACJA_ ŚDI_4 marca 2020

PLAKAT_DO POBRANIA