Konferencja MODERN PACKAGING – ekotransformacja opakowań – wizja 2030

wpis w: AKTUALNOŚCI | 0

Z inicjatywy Polskiej Izby Opakowań, w trakcie targów Warsaw Pack trwających od 3 do 5 marca 2019 r., zorganizowana zostanie Konferencja „Modern Packaging – ekotransformacja opakowań – wizja 2030”.

Organizatorem konferencji jest Centrum Innowacji i Rzeczoznawstwa Oddziału Warszawskiego  SIMP przy współudziale Polskiej Izby Opakowań, targów Warsaw Pack oraz Polskiej Izby Odzysku i Recyklingu Opakowań.

W trakcie konferencji omówione zostaną najbardziej aktualne zagadnienia związane z nowym „ładem opakowaniowym”, którego genezą są regulacje dotyczące ograniczenia stosowania opakowań z tworzyw sztucznych, produkowanych z surowców kopalnych oraz regulacje dotyczące gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Omówione zostaną wady i zalety „tradycyjnych” tworzyw sztucznych jako materiały opakowaniowe oraz zaprezentowana zostanie perspektywa zastosowania w opakowaniach alternatywnych tworzyw sztucznych z surowców odnawialnych (biopolimerów).

Celem konferencji jest omówienie procesu swoistej ekotransformacji opakowań i nakreślenie wizji opakowań w najbliższych 10 latach.

Konferencja „Modern Packaging – ekotransformacja opakowań wizja 2030” odbędzie się w dniu 3 marca 2020 r. na terenie targów Warsaw Pack (Ptak Warsaw EXPO, al. Katowicka 62, Nadarzyn k/ Warszawy).

Rozpoczęcie o godz. 11:30, rejestracja od godz. 11:00.

Tematyka konferencji:

Przewidywane zmiany w systemie gospodarki odpadami opakowaniowymi; Teoria i praktyka w stosowaniu zmian prawnych i regulacji. Dyrektywa o jednorazowych tworzywach sztucznych (SUP single-use pkastic); Prawidłowe znakowanie opakowań, w tym biokompozytów, związane z aspektami środowiska. Czego należy unikać?; Tworzywa sztuczne z surowców kopalnych w zastosowaniach do produkcji opakowań. Wróg czy szansa?; Tworzywa biodegradowalne – szansą rozwoju czy widmem zagrożenia?; Różne grupy materiałów do wytwarzania opakowań zgodnych z wytycznymi GOZ.

Udział w konferencji jest bezpłatny po wcześniejszej rejestracji.

Formularz do rejestracji uczestnictwa znajduje się na stronie www.modern-packaging.pl

Dodatkowych informacji udziela przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Krzysztof Niczyporuk (mail: niczyporuk.krzysztof@gmail.com; tel. 691 088 597).

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Konferencji!