Relacje z Uroczystej Gali II Mazowieckich Dni Techniki 2019

wpis w: AKTUALNOŚCI | 0

W dniu 15 listopada 2019 r. w Warszawskim Domu Technika NOT odbyła się Uroczysta Gala podsumowująca II Mazowieckie Dni Techniki 2019.

Głównym Organizatorem II Mazowieckich Dni Techniki jest Oddział Warszawski Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (OW SIMP) oraz Terenowe Jednostki Organizacyjne FSNT-NOT (TJO) w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Warszawie.

Patronat Honorowy nad wydarzeniem II Mazowieckich Dni Techniki objęli: Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz Zdzisław Sipiera Wojewoda Mazowiecki. Patronat nad Inauguracją objął Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka.

Galę II Mazowieckich Dni Techniki otworzył Prezes Oddziału Warszawskiego SIMP i Wiceprezes FSNT-NOT Adam Baryłka witając zgromadzonych gości i uczestników spotkania.

Następnie, głos zabrał Jego Magnificencja Rektor Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Jan Szmidt kierując do zebranych podziękowania za organizację tak różnorodnych i interesujących wydarzeń w ramach przedsięwzięcia II MDT.

Dalej, Janusz Kowalski prowadzący Galę II MDT przedstawił genezę Mazowieckich Dni Techniki, które wywodzą się z Warszawskich Dni Techniki, organizowanych od 2010 r. niezmiennie pod hasłem: „Warszawa – Technika wczoraj, dziś, jutro”. Następnie, przedstawiciele TJO podsumowując wydarzenia w poszczególnych miastach Mazowsza, zrelacjonowali przebieg Mazowieckich Dni Techniki organizowanych kolejno w Ciechanowie – Anna Gutkowska V-ce Prezes FSNT NOT Rada w Ciechanowie, Ostrołęce – Kazimierz Łoniewski Członek Zarządu Rady Regionalnej FSNT NOT w Ostrołęce i Prezes Zarządu eTV KELE, Płocku – Marek Karpiński Prezes Zarządu FSNT NOT Rada w Płocku, Radomiu – Krzysztof Śmiechowski Prezes Zarządu Radomskiej Rady FSNT NOT oraz Paweł Kubicki Dyrektor Biura Radomskiej Rady FSNT NOT i Członek Zarządu Radomskiej Rady FSNT NOT, w Warszawie – Janusz Kowalski Rzecznik Prasowy Komitetu Organizacyjnego IX WDT.

Na zakończenie części oficjalnej Gali II MDT wręczono organizatorom wydarzenia podziękowania i wyróżnienia przyznane przez Wojewodę Mazowieckiego Pana Zdzisława Sipierę i Prezes FSNT-NOT Panią Ewę Mańkiewicz-Cudny.

Dyplomy od Wojewody Mazowieckiego wręczył prof. dr hab. inż. Stanisław Wincenciak Prorektor ds. Rozwoju Politechniki Warszawskiej, wyróżnienia otrzymali: TJO FSNT NOT w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu oraz Prezes Oddziału SIMP w Płocku Jarosław Gębka i Koordynator II MDT i Pełnomocnik Prezesa OW SIMP ds. Dni Techniki Dariusz Raczkowski.

Prezes Oddziału SIMP w Płocku Jarosław Gębka został wyróżniony przez Prezes FSNT NOT za zaangażowanie w organizację inauguracji II MDT w Płocku Srebrną Odznaką Honorową NOT, którą wręczył Wiceprezes FSNT NOT i Prezes OW SIMP Adam Baryłka.

Przyznano także wyróżnienia Zarządu Głównego FSNT NOT, które wręczył Wiceprezes FSNT NOT i Prezes OW SIMP Adam Baryłka, dyplomy otrzymali: Rada FSNT NOT w Ciechanowie, Rada Regionalna FSNT NOT w Ostrołęce, Rada FSNT NOT w Płocku, Rada Stołeczna NOT, Ostrołęckie Centrum Kultury Ostrołęcki Uniwersytet Trzeciego Wieku, Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, eTV KELE, Radioklub „BAZA” SP5KVW. Gratulujemy!

Część oficjalną zakończył koncert na skrzypcach elektrycznych zaprezentowany przez Magdalenę Szymańską.

Po koncercie odbyło się spotkanie integracyjne, podczas którego uczestnicy Gali mieli możliwość podzielić się doświadczeniami i propozycjami dotyczącymi programu wydarzeń na kolejną edycję Mazowieckich Dni Techniki w 2020 roku.

 

Wydarzenie było współfinansowane z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Podziękowanie od Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Więcej informacji dostępnych na stronie:  www.mazowieckie.dni-techniki.edu.pl