Modern Engineering

wpis w: CZASOPISMA N-T | 0

Modern Engineering – jest czasopismem naukowo – technicznym działającym od 2014 roku. ISSN 2450 – 5501.

Tematyka publikowanych artykułów naukowych, oryginalnych i przeglądowych, związana jest z każdą dziedziną wiedzy, mającą wpływ na rozwój inżynierii. Treści zawarte w poszczególnych numerach wykazują interdyscyplinarność czasopisma a przedstawiane wyniki innowacyjnych badań związanych nowoczesną inżynierią, realizowane przez zespoły badawcze z uczelni i instytutów, mogą służyć nie tylko nauce, ale też gospodarce.W skład zespołu redakcyjnego czasopisma Modern Engineering wchodzą naukowcy zarówno z Polski, jak i z zagranicy, którzy służą radą i doświadczeniem. Jednocześnie mogą wpływać na propagowanie czasopisma w swoich krajach. Wszystkie publikacje w czasopiśmie Modern Engineering są chronione licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe. W celu zapewnia szerszemu gronu dostępu do wyników badań, dzielenia się doświadczeniami i rozwijania interesujących dyskusji, publikowane artykuły i kolejne numery mają charakter otwartego dostępu. Manuskrypty przyjmowane są języku polskim i angielskim.

W imieniu Redakcji serdecznie zapraszam do zapoznania się z czasopismem i publikowania swoich osiągnięć w obszarze inżynierii.

Redaktor naczelny czasopisma Modern Engineering
dr inż. Jerzy ObOLEWICZ