INAUGURACJA II MAZOWIECKICH DNI TECHNIKI – relacje z wydarzenia

wpis w: AKTUALNOŚCI | 0

W dniu 4 października 2019 r. w Domu Darmstad w Płocku zainaugurowane zostały II Mazowieckie Dni Techniki.

Patronat nad Inauguracją II Mazowieckich Dni Techniki objął Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka.

W inauguracji II Mazowieckich Dni Techniki uczestniczyli uczniowie szkół ponadpodstawowych o profilu technicznym z Płocka, bo to właśnie młodzież jest głównym adresatem Mazowieckich Dni Techniki, których celem jest m. in. zachęcenie młodzieży do nauki i rozwoju zainteresowań technicznych, zapoznanie młodzieży z techniką w życiu miast oraz funkcjonujących w nich ośrodków naukowo-badawczych i przemysłowych.

W uroczystości wzięli udział: prof. dr hab. inż. Janusz Zieliński – Prorektor Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku, Ewa Mańkiewicz-Cudny – Prezes FSNT NOT, Jerzy Rożek -Prezes Warszawskiego Domu Technika NOT, Andrzej Rybus-Tołłoczko – Współprzewodniczący Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Obecni byli również: Marek Karpiński – Prezes Rady Regionalnej FSNT NOT w Płocku i Jarosław Gębka – Prezes Płockiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich.

Inicjatywa zorganizowania Mazowieckich Dni Techniki zrodziła się w Oddziale Warszawskim SIMP, w roku 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Pomysł zyskał uznanie wśród Terenowych Jednostek Organizacyjnych Naczelnej Organizacji Technicznej w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu, które podjęły współpracę w realizacji wydarzenia.

Tegoroczne II Mazowieckie Dni Techniki odbędą się w dniach od 4 października do 15 listopada br. w miastach Mazowsza: w Ostrołęce (10-12.10.2019), w Warszawie – IX Warszawskie Dni Techniki pod hasłem „Warszawa – Technika wczoraj, dziś, jutro” (16-18.10.2019), w Radomiu – XXXI Radomskie Dni Techniki – „Interakcje: Człowiek – Maszyna” (21-23.10.2019) i w Ciechanowie. (24.10.2019).

Gala podsumowująca II MDT odbędzie się 15 listopada 2019 r. w Warszawskim Domu Technika NOT w Warszawie.

Obecnych przywitał Pan Jerzy Rożek Przedstawiciel Organizatora Mazowieckich Dni Techniki i Wiceprezes Oddziału Warszawskiego SIMP. Następnie, słowo wstępne wygłosiła Pani Ewa Mańkiewicz-Cudny Prezes FSNT NOT, a wykład inauguracyjny pod przewrotnym tytułem „Polimery – materiały przyszłości ?!” zreferował Pan prof. dr hab. inż. Janusz Zieliński Prorektor Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku. Nad sprawnym przebiegiem inauguracji czuwał Janusz Kowalski Przedstawiciel OW SIMP i FSNT NOT.

Patronat Honorowy nad wydarzeniem II Mazowieckich Dni Techniki objęli: Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz Zdzisław Sipiera Wojewoda Mazowiecki.

Relacje z II Mazowieckich Dni Techniki dostępne na stronach:

http://plock.eu/pl/aktualnosci/details/article,10754,1,1.html

https://www.mazovia.pl/kalendarz/art,4883,ii-mazowieckie-dni-techniki.html

https://tp.com.pl/artykul/dlaczego-warto-byc-inzynirem/778985

https://plocktv.tv/informacje/ptv-informacje/informacje-07-10/

http://mazowieckie.dni-techniki.edu.pl/