III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna PROBLEMY INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA OBIEKTÓW ANTROPOGENICZNYCH – relacje z wydarzenia

wpis w: AKTUALNOŚCI | 0

W dniach 19 – 20 września 2019 roku w Warszawskim Domu Technika odbyła się III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna nt. „Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych”, której organizatorami był Oddział Warszawski Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (OW SIMP), Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego (CRB) wraz z współorganizatorami: Polskim Stowarzyszeniem Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych (PSRiBS), Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych (SITPMB) oraz Wydziałem Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.

W wydarzeniu uczestniczyło około 200 gości. Konferencję uroczyście otworzył Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego dr inż. Adam Baryłka, Prezes OW SIMP, który powitał zgromadzonych licznie przedstawicieli urzędów państwowych i samorządowych, służb mundurowych, uczelni technicznych, instytucji naukowych, stowarzyszeń naukowo-technicznych, firm i organizacji oraz wolnych słuchaczy.

Następnie Paweł Szot, Sekretarz Stanu, Zastępca Szefa Kancelarii Premiera Rady Ministrów odczytał list Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego skierowany do uczestników i organizatorów Konferencji z podziękowaniem za inicjatywę i podejmowanie tematu bezpieczeństwa m.in. konstrukcji, energetycznego czy pożarowego, które ma bezpośredni wpływ na codzienne życie Polaków.

Kolejnym mówcą był Andrzej Świderek, Dyrektor Departamentu Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przedstawiając obecnym niebagatelne zagadnienie szeroko pojętego bezpieczeństwa w aspekcie gospodarczym, ekonomicznym oraz w sytuacjach zagrożenia.

Później, głos zabrała Ewa Mańkiewicz-Cudny, Prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej, która zaprezentowała istotną rolę inżynierów w zagadnieniach bezpieczeństwa.

Po uroczystej inauguracji, dalsze obrady konferencyjne toczyły się w sesjach tematycznych. Obecni, mogli wysłuchać wielu interesujących i ciekawych wykładów oraz prezentacji o nowoczesnych technologiach, o bezpieczeństwie konstrukcji, bezpieczeństwie energetycznym, pożarowym, o prefabrykacji w budownictwie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W przerwach między sesjami i podczas wieczornej kolacji goście kontynuowali rozmowy, wymieniali się poglądami, doświadczeniem oraz nawiązywali nowe kontakty. Konferencja była okazją do bezpośredniego spotkania ze światem nauki i techniki.

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierwszy dzień Konferencji zakończyła uroczysta kolacja połączona ze spektaklem teatralnym wystawianym w ramach projektu „100 lat radości z niepodległości” pt. „Bracia Polacy znad Wisły” z Krakowskiego Teatru Komedia.

Konferencję zamknął prof. zw. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz dziękując wszystkim za obecność i owocne dwa dni spotkań licznie zgromadzonych przedstawicieli wielu środowisk nauki i techniki. Wyraził także nadzieję, że kolejna czwarta konferencja  PIBOA będzie następnym sukcesem i przyczyni się do dalszego rozwoju bezpieczeństwa tworzenia i eksploatowania obiektów antropogenicznych.

Na ręce Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego wpłynęły podziękowania i gratulacje.

 

W imieniu Komitetu Organizacyjnego, serdecznie dziękujemy współorganizatorom, gościom oraz wszystkim uczestnikom za udział w Konferencji!