BIULETYN INFORMACYJNY

wpis w: SIMP | 0

Biuletyn OW SIMP – grudzień 2017 r. Biuletyn OW SIMP – grudzień 2016 r. Biuletyn OW SIMP – grudzień 2015 r. Biuletyn OW SIMP – grudzień 2014 r. Biuletyn OW SIMP – grudzień 2013 r. Biuletyn OW SIMP – grudzień … Continued

KONTAKT

wpis w: SIMP | 0

ODDZIAŁ WARSZAWSKI STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH ul. Czackiego 3/5 pok. 51200-043 Warszawa NIP 525-15-69-496, REGON 010699305 tel.  22 827 02 44   e-mail: biuro@ow-simp.pl    Kliknij ten przycisk, by zmienić ten tekst. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur … Continued

KOMISJA ENERGETYCZNA

wpis w: SIMP | 0

UPRAWNIENIA ENERGETYCZNE Szanowni Państwo, osoby ubiegające się o uprawnienia wymagane przy eksploatacji i dozorze urządzeń, sieci i instalacji energetycznych wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 roku mają możliwość ich uzyskania drodze złożenia … Continued

OŚRODEK SZKOLEŃ I EKSPERTYZ

wpis w: SIMP | 0

Ośrodek Szkoleń i Ekspertyz jako jednostka gospodarcza (agenda) Oddziału Warszawskiego SIMP została powołana do życia w 2005 r. na mocy uchwały Zarządu Oddziału. Ośrodek Szkoleń i Ekspertyz OW SIMP prowadzi działalność w zakresie: Wyceny przedsiębiorstw, względnie wydzielonych części przedsiębiorstwa dla … Continued

CENTRUM INNOWACJI I RZECZOZNAWSTWA

wpis w: SIMP | 0

Centrum Innowacji i Rzeczoznawstwa Krzysztof NICZYPORUK dyrektor/koordynator       tel. 516 328 511 ul. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa pok. 513, tel/fax 22 827 02 44 e-mail: cir@ow-simp.pl

PEŁNOMOCNICY PREZESA

wpis w: SIMP | 0

Pełnomocnicy Prezesa OW SIMP w kadencji 2018 – 2022 Dariusz Raczkowski – Pełnomocnik ds. Dni Techniki Tomasz Wojciechowski – Pełnomocnik ds. IT Karol Kruszyński – Pełnomocnik ds. Prawnych Sebastian Święciński  – Pełnomocnik ds. współpracy z przemysłem    

ZARZĄD

wpis w: SIMP | 0

PREZES HONOROWY OW SIMP mgr inż. Tadeusz KURCYK PREZES ODDZIAŁU WARSZAWSKIEGO SIMP Prezes Zarządu OW SIMP   dr inż. Adam BARYŁKA prezes@ow-simp.pl SKŁAD ZARZĄDU OW SIMP I Wiceprezes Jerzy ROŻEK Wiceprezes ds. naukowych Artur RUSOWICZ Wiceprezes ds. organizacyjnych Sylwester STANISZEWSKI Skarbnik Jerzy … Continued

CELE STATUTOWE

wpis w: SIMP | 0

Statut OW SIMP Jak zostać członkiem Oddziału Warszawskiego SIMP Wszystkich inzynierów oraz techników mechaników, zainteresowanych naszą działalnością i chętnych do współpracy zapraszamy do naszego Stowarzyszenia. Cel i zakres działalności Stowarzyszenia, zasady współpracy i formy działania znajdą Państwo w naszym Statucie. … Continued

HISTORIA

wpis w: SIMP | 0

Oddział Warszawski Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (OW SIMP) jest dobrowolną, demokratyczną, samorządną i pozarządową organizacją, działającą na rzecz użyteczności społecznej i pożytku publicznego o celach niezarobkowych, zrzeszająca inżynierów i techników mechaników wszystkich specjalności oraz zawodów pokrewnych. Terenem działalności … Continued