XXXI Radomskie Dni Techniki w ramach II Mazowieckich Dni Techniki

wpis w: AKTUALNOŚCI | 0

W dniu 21 października 2019 na Wydziale Mechanicznym Uczelni Techniczno-Handlowej w Radomiu odbyła się inauguracja XXXI Radomskich Dni Techniki, pod hasłem „Interakcje: Człowiek – Maszyna” zorganizowanych w dniach 21-23.10.2019 w ramach II Mazowieckich Dni Techniki.

 

W uroczystości inauguracyjnej uczestniczyli przedstawiciele Oddziału Warszawskiego SIMP: Dariusz Raczkowski Koordynator II Mazowieckich Dni Techniki i Jerzy Rożek Wiceprezes.

Uroczystość otworzył Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik, dr h.c.

Wykład inauguracyjny pod tytułem „Przemysł 4.0” wygłosił prof. nadzw. dr hab. inż. Krzysztof Śmiechowski,  Prezes Zarządu Radomskiej Rady FSNT NOT.

Podczas uroczystości inauguracyjnej wręczono nagrody X edycji Notowskiej Nagrody Uznania „RADOMSKI LAUR TECHNIKI” oraz nagrody dla Laureatów regionalnego etapu konkursu „Młody Innowator”.

W sesji wykładowej wygłoszone zostały ciekawe referaty, m.in.: na temat zagrożeń i nadziei związanych z rozwojem nowych technologii, roli stowarzyszeń w kreowaniu inżynierów XXI wieku, problematyki oleju palmowego, jego zaletach, wadach i mitach, a także wykład o przyszłości motoryzacji.

 

PROGRAM XXXI RADOMSKICH DNI TECHNIKI 2019