Światowy Dzień Inżyniera – Dzień Inżynierii Zrównoważonego Rozwoju – 4 marca 2021 r.

wpis w: AKTUALNOŚCI | 0

Tegoroczna, druga edycja Światowego Dnia Inżyniera (World Engineering Day)

odbędzie się pod hasłem „Inżynieria na rzecz zdrowej planety”.

Światowy Dzień Inżyniera – Dzień Inżynierii Zrównoważonego Rozwoju obchodzony jest dnia 4 marca. Dzień ten został ustalony jako termin wydarzenia podczas 40-ej konferencji ogólnej UNESCO w 2019 roku. Światowa Organizacja Federacji Inżynieryjnych zaproponowała tę datę na pamiątkę inicjatywy z 4 marca 1968 r., kiedy przedstawiciele 50-u stowarzyszeń naukowych i technicznych z całego świata spotkali się w Paryżu pod patronatem UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) – Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Edukacji, Nauki i Kultury, aby utworzyć WEFO (World Federation of Engineering Organizations) – Światową Federację Organizacji Inżynieryjnych.

Ze względu na trwającą nadal pandemię, Organizatorzy Światowego Dnia Inżyniera zapraszają do wzięcia udziału w centralnych obchodach organizowanych w formule online w dniu 4 marca 2021 r.

Obchody Światowego Dnia Inżyniera w Polsce organizowane przez FSNT-NOT wraz z Politechniką Śląską  odbędą się online w dniu 4 marca br. w godz. 12:00-14:00 z wykorzystaniem aplikacji Zoom. Dane do logowania są następujące:

https://zoom.us/j/95877025918?pwd=KzVsaGd1NEtZTzYyYUtUdUs1UWFLdz09

Meeting ID: 958 7702 5918         Passcode: 475428

W programie przewidziano ciekawe wystąpienia i referaty:

  • Wyzwania kształcenia inżynierów dla gospodarki przyszłości – JM Rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich;
  • Rola Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych w integracji środowiska inżynierskiego – Ewa Mańkiewicz-Cudny, Prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej;
  • Kształcenie inżynierskie w czasie pandemii – JM Rektor Politechniki Poznańskiej prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski, Przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych;
  • Kształcenie inżynierskie w uczelniach europejskich – dobre praktyki – dr hab. inż. Seweryn Spałek, prof. PŚ, Członek Rady Dyrektorów Europejskiego Stowarzyszenia Edukacji Inżynierskiej SEFI;
  • BEST – kreujemy inżynierów jutra – Wojciech Ponikowski, Prezes Zarządu Board of European Students of Technology BEST Gliwice;
  • Działalność Akademii Inżynierskiej w Polsce – prof. dr hab. inż. Jerzy Barglik, Prezes Akademii Inżynierskiej w Polsce;
  • Projekty PBL na przykładzie tematu: Czy Johann Sebastian Bach skorzysta na Industry 4.0? – dr inż. Paweł Kowol;
  • Projekty Studenckich Kół Naukowych na przykładzie tematu: W kierunku pojazdów przyszłości – dr hab. inż. Mirosław Szczepanik, prof. PŚ; Karol Krzempek.

 

Zapraszamy!

Więcej informacji o Światowym Dniu Inżyniera na stronie https://2020.worldengineeringday.net/about-wed/.