Spotkanie Zarządu z Prezesami Kół, Sekcji, Towarzystw, Klubów OW SIMP

wpis w: AKTUALNOŚCI | 0

W dniu 7 maja 2019 r. odbyło się spotkanie Zarządu Oddziału Warszawskiego SIMP z Prezesami Kół, Sekcji, Towarzystw, Klubów działających przy OW SIMP.
W spotkaniu uczestniczyli również zaproszeni Członkowie Stowarzyszenia i Członkowie Honorowi.

Spotkanie otworzył Prezes Adam Baryłka, a nad sprawnym porządkiem zaplanowanych wystąpień i prowadzonych wzajemnych dyskusji czuwał Wiceprezes ds. organizacyjnych Sylwester Staniszewski.

Spotkanie miało na celu omówienie i podsumowanie wydarzeń od maja minionego roku, zarówno w działalności Kół, Sekcji, Towarzystw i Klubów, a także całej organizacji OW SIMP.

Podczas spotkania uczestnicy mieli okazję do wzajemnej wymiany doświadczeń, opinii i istotnych informacji oraz nakreślić wspólne dalsze działania w kadencji 2018-2022 zmierzające do aktywnego i skutecznego rozwijania naszego Stowarzyszenia.

 

W imieniu Zarządu OW SIMP dziękujemy wszystkim za przybycie i aktywne uczestnictwo w spotkaniu!