Komunikat – ROZEZNANIE CENOWE

wpis w: AKTUALNOŚCI | 0

ZAPYTANIE O CENĘ DOT. CATERINGU NA SZKOLENIACH

DO ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH

RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 50 000,00 zł netto

(zgodnie z zasadą rozeznania rynku)

W RAMACH PROJEKTU „SZKOŁA Z POLOTEM”

Zamawiający:

Oddział Warszawski Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich

ul. Tadeusza Czackiego 3/5,

00-043 Warszawa

Rozeznanie rynku przeprowadzone będzie poprzez:

  • Zamieszczenie informacji na stronie Beneficjenta;

  • Zebranie otrzymanych ofert i ich ocenę;

  • Wybór Wykonawcy potwierdzony protokołem.

  1. Opis przedmiotu zapytania:

Oznaczenie CPV:

55320000-9 – Usługi podawania posiłków

55321010-6 Usługi przygotowywania posiłków

55400000-4 Usługi podawania napojów

  • Przygotowanie obiadu + przerwy kawowej podczas szkoleń dla uczestników projektu „Szkoła z polotem”.

  • Zamawiający przewiduje następującą ilość cateringu łącznie:

– obiad + przerwa kawowa– 80 szt.

W ramach obiadu Wykonawca powinien dostarczyć I i II danie + napój.

W ramach przerwy kawowej Wykonawca powinien dostarczyć min: kawę, herbatę, wodę, mleko, cukier, cytryna, kruche ciasteczka.

  1. Miejsce realizacji: Technikum nr 9 Lotnicze w Warszawie, ul. Gładka 16, 02-172 Warszawa

  2. Harmonogram szkoleń będzie przekazywany Wykonawcy na bieżąco. Szkolenia mogą odbywać się się w tygodniu i w weekendy.

  3. Termin realizacji kwiecień 2019 r.

  4. Sposób realizacji zlecenia (cateringu): w miejscu i w godzinach wskazanych przez Zamawiającego

Zamawiający prosi Oferentów o wskazanie i ceny brutto za obiad + przerwę kawową.

Oferent proszony jest o przesłanie propozycji cenowej do 05.04.2019 r. do godz. 09.00. na adres cir@ow-simp.pl.