Jubileusz 85-lecia Oddziału Warszawskiego SIMP – relacja z uroczystości

wpis w: AKTUALNOŚCI | 0

85 lat minęło ….

W dniu 8 października 2021 roku w Warszawskim Domu Technika NOT odbyła się uroczystość z okazji Jubileuszu 85-lecia Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich.

W uroczystości uczestniczyło około sześćdziesięciu gości.

Spotkanie poprowadził w sposób kurtuazyjny Janusz M. Kowalski.

 

Podczas tego niezwykłego dla Oddziału Warszawskiego SIMP wydarzenia gościliśmy przedstawicieli urzędów państwowych, wyższych uczelni, instytucji naukowych, stowarzyszeń naukowo-technicznych, zaprzyjaźnionych firm i organizacji, a przede wszystkim Członków Honorowych OW SIMP i członków naszego Oddziału.

Wśród obecnych gości znaleźli się, m. in.: Pani Ewa Mańkiewicz-Cudny Prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej, Pan prof. dr hab. inż. Tomasz Babul Wiceprezes Zarządu Głównego SIMP, Pan mgr inż. Jerzy Rożek Prezes Warszawskiego Domu Technika NOT, Pan dr inż. Ryszard Matusiak Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej SIMP, Pani Dorota Cabańska p. o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Pan prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz Instytut techniki Budowlanej, Pan Roman Lulis Przewodniczący Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Pan dr inż. Robert Geryło Dyrektor Instytutu Techniki Budowlanej, Pan dr inż. Mieczysław Grodzki Prezes Krajowej Rady Spółdzielczej, Pan Robert Chudzik Główny Specjalista ds. Rozwoju Badań Laboratoryjnych Centralnego Laboratorium Dozoru Technicznego, Pan prof. Paweł Soroka Prezes Polskiego Lobby Przemysłowego, Pani Magdalena Borek-Daruk Prezes Wydawnictwa SIGMA NOT, Pani Anna Szadkowska Prezes Motortest, Pan Piotr Szymczak Prezes SEP, Pan prof. dr hab. inż. Janusz Frączek Dziekan Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa PW, Pan prof. dr hab. Iwona Przychocka Prorektor ds. rozwoju UTH w Warszawie, Pan Stanisław Papuga Prezes Oddziału FSNT NOT w Piotrkowie Trybunalskim, Pan Jerzy Ćwiszewski Wiceprezes Rady Regionalnej FSNT NOT w Pile, Pan Jerzy Macek Prezes Oddziału SIMP w Olsztynie, Pan Edward Midera Prezes Oddziału SIMP w Piotrkowie Trybunalskim, Pan Jan Pudło Prezes Oddziału SIMP w Starachowicach, Pan Zbigniew Mazur Prezes Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych, Pan Krzysztof Niczyporuk Dyrektor CIR OW SIMP, Pan Tadeusz Kurcyk Prezes Honorowy OW SIMP, Członkowie Honorowi OW SIMP Panowie Edmund Misterski, Tadeusz W. Młyńczak, Dariusz Raczkowski, Tadeusz Turek Prezes Honorowy Koła Terenowego OW SIMP, Michał Hilczer Prezes Honorowy Koła SIMP przy WITU, i wielu innych.

Po powitaniu przybyłych gości, Prezes OW SIMP przedstawił referat okolicznościowy, w którym zaprezentował w skrócie bogatą historię 85-letniej działalności Oddziału.

Następnie, kolejnym punktem części oficjalnej uroczystości były wystąpienia zaproszonych gości, podczas których przekazano gratulacje i wiele serdecznych życzeń z okazji Jubileuszu 85-lecia OW SIMP.

Bardzo wymownym i wzruszającym momentem podczas tak doniosłego spotkania okolicznościowego były wystąpienia naszych dwóch Nestorów Oddziału, Panów Tadeusza Kurcyka Prezesa Honorowego OW SIMP oraz Tadeusza W. Młyńczaka Członka Honorowego, którzy podzielili się w swoich wypowiedziach, nie tylko wspomnieniami, ale odnieśli się do przyszłości oraz zadań, jakie stawiają nowe wyzwania w działalności stowarzyszeniowej.

 

 

Do OW SIMP wpłynęły podziękowania i gratulacje.

FSNT NOT Rada Grudziądz FSNT NOT Rada Kielce FSNT NOT TJO Tarnów Oddział SIMP Łódź Oddział SIMP Olsztyn Oddział SIMP Rzeszów PZIiTS

 

Jubileusz był okazją do wręczenia wyróżnień najaktywniejszym członkom Oddziału, wręczono Brązowe, Srebrne i Złote Honorowe Odznaki SIMP, dyplomy uznania i podziękowania za działalność na rzecz Stowarzyszenia.

 

 

 

Po części oficjalnej, uroczystość wzbogacił kameralny koncert „Capelli Rydzyńskiej” z Zamku SIMP w Rydzynie.

Jubileusz zakończyły wspólne rozmowy w przyjaznej atmosferze przy smacznym poczęstunku.

 

Wymowną niespodzianką było przekazanie wszystkim gościom publikacji wydanej z okazji 85-lecia OW SIMP, w której zaprezentowano informacje na temat działalności Oddziału w latach 1935-2021.

W imieniu Zarządu Oddziału Warszawskiego SIMP,

serdecznie dziękujemy wszystkim gościom za obecność oraz liczne życzenia i gratulacje!