Jubileusz 80 lat działalności Oddziału Warszawskiego SIMP

wpis w: AKTUALNOŚCI | 0

Jubileusz 80 lat działalności
Oddziału Warszawskiego SIMP

Z okazji 80 lat działalności Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich w dn. 29. lutego w Domu Technika NOT odbyła się specjalna sesja jubileuszowa.


Prowadzący jubileuszową uroczystość kol. Adam Baryłka wita przybyłych Gości.


Referat okolicznościowy o historii i osiągnięciach Oddziału Warszawskiego SIMP wygłosił Prezes OW SIMP kol. Dariusz Raczkowski.


W imieniu seniorów OW SIMP głos zabrał kol. Tadeusz Młyńczak


Kilka słów w imieniu młodych członków SIMP: kol. Maciej Kożuchowski (uczeń Technikum nr 9. Lotniczego),


…oraz kol. Krystian Siwek (uczeń ZS nr 40.)


Marszałka Województwa Mazowieckiego reprezentowała pani dyr. Magdalena Flis-Lichota.


Wyróżnieni dyplomem Marszałka Województwa Mazowieckiego.


Życzenia i wiele miłych słów od Prezes FSN-T NOT p. Ewa Mańkiewicz-Cudny.


Pamiątkowy dyplom dla OW SIMP wręcza Prezes FSN-T NOT p. Ewa Mańkiewicz-Cudny oraz Sekretarz Generalny p. Jacek Kubielski.


Pamiątkowy dyplom dla OW SIMP wręcza p. Stanisław Wojtas reprezentujący Mazowiecką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa.


Życzenia oraz dyplom dla OW od Prezesa Zarządu Głównego SIMP kol. Piotra Janickiego i Sekretarza Generalnego kol. Kazimierza Łasiewickiego.


Pamiątkowy album wręcza Prezes Oddziału Radomskiego SIMP kol. Zdzisław Kozdrach.


Wyróżnieni Złoą Honorową Odznaką NOT (od lewej): prezes OW SIMP (współwręczający), kol. Małgorzata Czarnecka, kol. Edmund Nowicki i Prezes FSNT NOT p. E. Mańkiewicz-Cudny (wręczający).


Wyróżnieni Honorową Odznaką im. prof. H. Mierzejewskiego (od lewej): kol. Józef Rudziński, kol. Zdzisław Święcki, prezes OW (współwręczający), kol. Jan. Kielczyk, Prezes ZG SIMP (wręczający), kol. Andrzej Kolasa, kol. Witold Wiśniowski.


Wyróżnieni Odznaką Zasłużony Senior SIMP (od lewej): prezes OW SIMP (współwręczający), kol. Włodzimierz Chomczyk, kol. Edmund Misterski, kol. Robert Niwiński i Prezes ZG SIMP (wręczający).


Wyróżnieni Złotą Honorową Odznaką SIMP (od lewej): prezes OW SIMP (współwręczający), kol. A. Baryłka, kol. Ryszard Szydłowski, kol. Bogdan Bogdański, kol. Stanisław Gorzkowski i Prezes ZG SIMP (wręczający).


Wyróżnieni Srebrną Honorową Odznaką SIMP (od lewej): prezes OW SIMP (współwręczający), kol. Marcin Arcubaszew, kol. Jerzy Chtyła, kol. Dariusz Golański, kol. M. Hilczer i Prezes ZG SIMP (wręczający).


Wyróżnieni Brązową Honorową Odznaką SIMP (od lewej): prezes OW SIMP (współwręczający), kol. Elżbieta Kowakczyk, kol. Anna Molska, kol. Krzysztof Niczyporuk, kol. Jerzy Rożek i Prezes ZG SIMP (wręczający).


Specjalne podziękowania dla kol. Beaty Szymczak i prof. Jerzego Obolewicza.


Pamiątkowe zdjęcie członków OW SIMP z przedstawicielką Marszałka Województwa Mazowieckiego p. dyr. M. Flis-Lichotą.


Nasz tort jubileuszowy.