IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych” – 15-16 kwietnia 2021

wpis w: AKTUALNOŚCI | 0

Organizatorzy: Oddział Warszawski Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych, Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego, Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Przemysły Materiałów Budowlanych oraz Instytut Naukowy Inżynierii Budowlanych Obiektów Antropogenicznych zapraszają na  IV Międzynarodową Konferencję Naukowo-Techniczną „Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych”, która odbędzie się w dniach 15 – 16 kwietnia 2021 r. w Warszawskim Domu Technika Naczelnej Organizacji Technicznej, ul. Czackiego 3/5 w Warszawie.

Przedmiotem kolejnej edycji planowanej konferencji będą teoretyczne i praktyczne problemy inżynierii bezpieczeństwa w zakresie technicznym, ekonomicznym, prawnym i organizacyjnym występujące w  procesach projektowania, wykonywania i eksploatacji obiektów antropogenicznych umożliwiających realizację różnorodnych potrzeb człowieka.

Celem Konferencji jest przedstawienie:

  • praktycznych aspektów teorii inżynierii bezpieczeństwa obiektów,
  • stosowanych metod projektowania, wykonywania i eksploatacji obiektów uwzględniających wymagania bezpieczeństwa,
  • kierunków rozwoju technologii tworzenia bezpiecznych obiektów,
  • metod technicznej diagnostyki bezpieczeństwa obiektów stosowanych w procesie ich projektowania, wykonaw­stwa i eksploatacji,
  • zagadnień bezpieczeństwa obiektów w przepisach prawa oraz potrzeb i kierunków ich nowelizacji,
  • ekonomicznych aspektów inżynierii bezpieczeństwa obiektów antropogenicznych.

W Konferencji weźmie udział około 200 – 300 uczestników reprezentujących uczelnie wyższe, ośrodki naukowo – badawcze oraz firmy związane z problematyką bezpieczeństwa. W ramach konferencji wygłoszone zostaną  referaty  pro­blemowe (zamówione przez organizatorów) oraz wybrane referaty zgłoszone przez uczestników. Wybrane referaty, po ocenie przez recenzentów, zostaną opublikowane materiałach konferencyjnych E3S Web of Conferences (indeksowane w bazach Web of Science i Scopus) oraz w  punktowanych czasopismach z listy MNiSW.

Do Patronatu Honorowego zostali zaproszeni Rektorzy wyższych uczelni w Polsce.

Komitet Naukowy skupia wybitnych profesorów uczelni wyższych i instytutów naukowych.

Patronat medialny Konferencji objęły czasopisma naukowo-techniczne.

KOMITET ORGANIZACYJNY

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego – dr inż. arch. Adam BARYŁKA

Wiceprzewodniczący ds. Naukowych – dr inż. Leonard MILEWSKI, UTH

Wiceprzewodniczący ds. kontaktów międzynarodowych – dr inż. Leopold KRUSZKA, WAT

Członkowie:

– dr inż. Elena KISEL – Brest State Technical University (Białoruś)

– dr inż. Andrzej GRZEBIELEC – Politechnika Warszawska

– mgr Krzysztof KONOPKA – PSRiBS, Czasopismo n-t „Biegły Sądowy”

–  Artur GRUSZEWSKI – CRB

– Witold BOGDANIUK – PSRiBS

Sekretariat Konferencji

Anna KRAUZE, Małgorzata BOGDANIUK

 

Zachęcamy do śledzenia bieżących informacji o Konferencji odwiedzając poniższe strony

http://ow-simp.pl/iv-miedzynarodowa-konferencja-n-t-piboa/

http://psribs.pl/conferences/