III Mazowieckie Dni Techniki 2020 w Płocku

wpis w: AKTUALNOŚCI | 0

W dniu 15 października br. w Domu Darmstadt w Płocku
w ramach III Mazowieckich Dni Techniki 2020
odbyły się XI Płockie Dni Techniki.

Organizatorem XI Płockich Dni Techniki jest Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Oddział w Płocku.

XI Płockie Dni Techniki odbyły się pod honorowym patronatem: Wojewody Mazowieckiego, Marszałka Województwa Mazowieckiego, Prezes FSN-T NOT, Prezydenta Miasta Płocka. Patronat medialny nad wydarzeniem objęli: PTV – Płocka Telewizja oraz portal plocman.pl

Cele, które zostały wyznaczone przez organizatorów inicjatywy III Mazowieckich Dni Techniki są następujące:

  • rozwój zainteresowań technicznych oraz poszerzenie wiedzy o aktualnym stanie techniki i innowacyjności zastosowań technicznych,
  • preorientacja zawodowa młodego pokolenia – zachęcenie młodzieży do nauki o technice i zwiększenie ilości uczniów w szkołach o profilu technicznym,
  • uświadomienie atrakcyjności studiów technicznych,
  • zapoznanie młodzieży z techniką w życiu miasta oraz funkcjonujących w nim ośrodków naukowo-badawczych i przemysłowych,
  • docenienie zawodu inżyniera i technika i oraz rozbudzanie poczucia dumy z osiągniętych dokonań technicznych.

Patronat Honorowy nad III Mazowieckimi Dniami Techniki sprawowali: Konstanty Radziwiłł – Wojewoda Mazowiecki, Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego, Ewa Mańkiewicz-Cudny – Prezes FSN-T NOT.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

 

Program XI Płockich Mazowieckich Dni Techniki obejmował, m. in. :

♦ Inaugurację
♦ Wykład dr Mariusza Sarniaka, PW – “Instalacje prosumenckie istotnym czynnikiem rozwoju fotowoltaiki w Polsce”,
♦ Wykład przedstawicieli Toyota Płock (Rafała Kompińskiego, Jarosława Piekarskiego, Krzysztofa Piekarskiego) – “Samochód elektryczny czy hybryda?”,
♦ Wykład przedstawicieli Budmat Auto – “Technologie i bezpieczeństwo nowoczesnych samochodów”,
♦ Wykład AKMEDIC-diagnostyka – “Nowoczesne obrazowanie 3D”,
♦ Losowanie nagród
♦ Zakończenie III MDT.

W związku z trwającą pandemią COVID-19 wydarzenie było przeprowadzone w wersji hybrydowej – w sali konferencyjnej Domu Darmstadt oraz było transmitowane przez media społecznościowe (Facebook).

Pełen przekaz z wydarzenia jest dostępny w poniższych linkach :