8 lutego kol. D. Raczkowski spotkał się z dziekanem Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa WAT

wpis w: AKTUALNOŚCI | 0

8 lutego kol. D. Raczkowski spotkał się z dziekanem Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa WAT prof. St. Kachelem oraz z prodziekanem Wydziału Elektroniki prof. D. Laskowskim.
Tematem spotkania był udział w VIII Warszawskich Dniach Techniki.