20 stycznia w Warszawskim Domu Technika NOT odbył się jednodniowy Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów SIMP

wpis w: AKTUALNOŚCI | 0

20 stycznia w Warszawskim Domu Technika NOT odbył się jednodniowy Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów SIMP, którego zadaniem było wniesienie poprawek do Statutu naszej Organizacji ze względu na wprowadzone ustawą z dn. 25 wrzeœnia 2015r. zmiany w ustawie Prawo o stowarzyszeniach. Ponadto wprowadzono poprawki wnoszone przez naszych Członków. Nowy tekst Statutu po zaakceptowaniu przez prawników i przyjęciu przez sąd będzie dostępny na stronie ZG SIMP.


Prezes SIMP kol. P. Janicki wita uczestników Zjazdu.