KOMISJA REWIZYJNA OW SIMP:

Leszek ADAMSKI - Przewodniczący
Witold PERKOWSKI
Adrian ŁĄTKOWSKI


SĄD KOLEŻEŃSKI OW SIMP:

Zdzisław STRZEŻYSZ - Przewodniczący
Jerzy ROŻEK
Paweł SERZYSKOPowrót


Copyright 2014 OW SIMP. Wszelkie prawa zastrzeżone.