ODDZIAŁ WARSZAWSKI
STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW
MECHANIKÓW POLSKICH

ul. Czackiego 3/5,   00-043 Warszawa,
tel./fax: 22 827 02 44,   e-mail: biuro@ow-simp.pl


ODDZIAŁ WARSZAWSKI SIMP WYRÓŻNIONY MEDALEM "IV WIEKI STOŁECZNOŚCI WARSZAWY"

Strona główna


O NAS
WŁADZE
KOŁA
      TOWARZYSTWA
      SEKCJE N-T

UPRAWNIENIA       ENERGETYCZNE
DZIAŁALNOŚĆ       GOSPODARCZA
PARTNERZY
BIULETYN       INFORMACYJNY
DOKUMENTY
KONTAKT

  WYKAZ SEKCJI, TOWARZYSTW I KLUBÓW

  KOŁA OW SIMP:

   1. Koło Terenowe
      ul.Czackiego 3/5
      00-043 Warszawa
      Kol. Tadeusz TUREK
      e-mail: tadeusz.turek
      tel. 603 198 200


   2. Koło Mazowieckie
      ul. Czackiego 3/5
      00-043 Warszawa
      Kol. Krzysztof NICZYPORUK.
      e-mail: krzysztof.niczyporuk

   3. Koło Warszawskie
      ul. Czackiego 3/5
      00-043 Warszawa
      Kol. Andrzej ŚWIERCZYŃSKI
      e-mail: andrzej.swierczynski

   4. Koło Seniorów
      ul.Czackiego 3/5
      00-043 Warszawa
      Kol. Stanisław KRASZEWSKI


   5. Koło SIMP przy PIT-Radwar
      ul. Poligonowa 30
      04-051 Warszawa
      Kol. Marek ŻUBROWSKI
      e-mail: marek.zubrowski

   6. Koło SIMP przy Wojskowym Instytucie
      Technicznym Uzbrojenia (WITU)
      ul. Prymasa Wyszyńskiego 7
      05-220 Zielonka
      Kol. Michał HILCZER
      e-mail: michal.hilczer

   7. Koło SIMP przy Instytucie Mechaniki
      Precyzyjnej (IMP)
      ul. Duchnicka 3/5
      01-796 Warszawa
      Kol. Bogdan Bogdański
      e-mail: Bogdan Bogdanski

   8. Koło Juniorów przy Technikum nr 9. Lotniczym
       im. Boh. Narwiku
      ul. Gładka 16
      02-172 Warszawa
      Kol. Michał ŁUKASZEWICZ
      e-mail: michal.lukaszewicz

   9. Koło Juniorów przy Zespole Szkół nr 40.
      ul. Objazdowa 3
      03-771 Warszawa
      Kol. Krystian SIWEK


   10. Koło SIMP przy Instytucie Lotnictwa (ILot)
      Al. Krakowska 110/114
      02-256 Warszawa
      Kol. Wiesław KRZYMIEŃ
      e-mail: wieslaw.krzymien
      tel. 601 466 793


   11. Koło SIMP przy ASMET
      Al. Jerozolimskie 280
      Reguły k/Warszawy
      05-820 Piastów
      Kol. Marcin SĘK
      e-mail: marcin.sek

   12. Koło SIMP przy Wydziale Mechanicznym
      Wojskowej Akademii Technicznej
      ul. Gen. S. Kaliskiego 2
      00-908 Warszawa
      Kol. Edward CYPKO
      e-mail: edward.cypko

   13. Koło SIMP przy Centrum
      Rzeczoznawstwa Budowlanego
      ul. Powstańców Śląskich 106D
      01-355 Warszawa
      Kol. Adam BARYŁKA
      e-mail: adam.barylka

   14. Koło SIMP przy Instytucie Technicznym
      Wojsk Lotniczych (ITWL)
      ul. Księcia Bolesława 6
      01-496 Warszawa
      Kol. Marek ZBOIŃSKI
      e-mail: marek.zboinski

  SEKCJE I TOWARZYSTWA:

   1. Sekcja Techniki Uzbrojenia
      Kol. Jacek ŁAZOWSKI
      e-mail: jacek.lazowski

   2. Sekcja Spawalnicza
      ul.Czackiego 3/5
      00-043 Warszawa
      Kol. Dariusz GOLAŃSKI


   3. Sekcja Poligraficzna (Koło)
      Kol. Bogdan WYRZYKOWSKI
      e-mail: bogdan.wyrzykowski

   4. Towarzystwo Inżynierii Innowacji i Własności
      Przemysłowej
      Kol. Adam BARYŁKA
      e-mail: adam.barylka

   5. Klub b. Pracowników i Przyjaciół FSO
      Kol. Edward PIETRZAK
      e-mail: edward.pietrzak

   6. Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących
      i Diagnostyki Technicznej
      Kol. Justyna SZLAGOWSKA-SPYCHALSKA


   7. Sekcja Organizacji i Zarządzania (Koło)
      Kol. Tadeusz ŁAGUNA


   8. Towarzystwo Polskich Inżynierów Lotnictwa
      Kol. Wiesław KRZYMIEŃ
      e-mail: wieslaw.krzymien
      tel. 601 466 793


   9. Sekcja Rozwoju i Promocji Energetyki
      Kol. Andrzej ŚWIERCZYŃSKI
      ul. Czackiego 3/5
      00-043 Warszawa
      e-mail: andrzej.swierczynski

   10. Sekcja Chłodnictwa i Klimatyzacji
      Kol. Artur RUSOWICZ
      e-mail: artur.rusowicz

   11. Sekcja d/s Małych i Średnich Przedsiębiorstw
      Kol. Jan PYŚ
      e-mail: jan.pys

  Powrót

     

Copyright 2015 OW SIMP. Wszelkie prawa zastrzeżone.