ODDZIAŁ WARSZAWSKI
STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW
MECHANIKÓW POLSKICH

ul. Czackiego 3/5,   00-043 Warszawa,
tel./fax: 22 827 02 44,   e-mail: biuro@ow-simp.pl


ODDZIAŁ WARSZAWSKI SIMP WYRÓŻNIONY MEDALEM "IV WIEKI STOŁECZNOŚCI WARSZAWY"

Strona główna


O NAS
WŁADZE
KOŁA
      TOWARZYSTWA
      SEKCJE N-T

UPRAWNIENIA       ENERGETYCZNE
DZIAŁALNOŚĆ       GOSPODARCZA
PARTNERZY
BIULETYN       INFORMACYJNY
DOKUMENTY
KONTAKT

  WYKAZ SEKCJI, TOWARZYSTW I KLUBÓW

  Poniższa list została zweryfikowana na mocy uchwały Zarządu OW SIMP nr 4/2018 z dn. 26.03.2018r. na podstawie przeprowadzonej weryfikacji dot. liczby członków oraz działalności jednostek podstawowych (JP).
  Członkowie rozwiązanych albo zawieszonych JP, którzy spełniają warunki członkostwa zostają tymczasowo przypisani do Koła Terenowego OW SIMP.

  KOŁA OW SIMP:

   1. Koło Terenowe
      ul.Czackiego 3/5
      00-043 Warszawa
      Kol. Tadeusz TUREK
      e-mail: tadeusz.turek
      tel. 603 198 200


   2. Koło Mazowieckie
      ul. Czackiego 3/5
      00-043 Warszawa
      Kol. Krzysztof NICZYPORUK.
      e-mail: krzysztof.niczyporuk

   3. Koło Warszawskie
      ul. Czackiego 3/5
      00-043 Warszawa
      Kol. Andrzej ŚWIERCZYŃSKI
      e-mail: andrzej.swierczynski

   4. Koło Seniorów - ZAWIESZONE
      ul.Czackiego 3/5
      00-043 Warszawa


   5. Koło SIMP przy PIT-Radwar
      ul. Poligonowa 30
      04-051 Warszawa
      Kol. Marek ŻUBROWSKI
      e-mail: marek.zubrowski

   6. Koło SIMP przy Wojskowym Instytucie
      Technicznym Uzbrojenia (WITU)
      ul. Prymasa Wyszyńskiego 7
      05-220 Zielonka
      Kol. Michał HILCZER
      e-mail: michal.hilczer

   7. Koło SIMP przy Instytucie Mechaniki
      Precyzyjnej (IMP)
      ul. Duchnicka 3/5
      01-796 Warszawa
      Kol. Bogdan Bogdański
      e-mail: Bogdan Bogdanski

   8. Koło Juniorów przy Technikum nr 9. Lotniczym
       im. Boh. Narwiku
      ul. Gładka 16
      02-172 Warszawa
      Kol. Michał ŁUKASZEWICZ
      e-mail: michal.lukaszewicz

   9. Koło Juniorów przy Zespole Szkół nr 40.
      ul. Objazdowa 3
      03-771 Warszawa
      Kol. Krystian SIWEK


   10. Koło SIMP przy Instytucie Lotnictwa (ILot)
      Al. Krakowska 110/114
      02-256 Warszawa
      Kol. Wiesław KRZYMIEŃ
      e-mail: wieslaw.krzymien
      tel. 601 466 793


   11. Koło SIMP przy ASMET - ZAWIESZONE
      Al. Jerozolimskie 280
      Reguły k/Warszawy
      05-820 Piastów


   12. Koło SIMP przy Wydziale Mechanicznym
      Wojskowej Akademii Technicznej - ROZWIĄZANE
      ul. Gen. S. Kaliskiego 2
      00-908 Warszawa


   13. Koło SIMP przy Centrum
      Rzeczoznawstwa Budowlanego
      ul. Powstańców Śląskich 106D
      01-355 Warszawa
      Kol. Adam BARYŁKA
      e-mail: adam.barylka

   14. Koło SIMP przy Instytucie Technicznym
      Wojsk Lotniczych (ITWL) - ROZWIĄZANE
      ul. Księcia Bolesława 6
      01-496 Warszawa


  SEKCJE I TOWARZYSTWA:

   1. Sekcja Techniki Uzbrojenia- ROZWIĄZANE


   2. Sekcja Spawalnicza
      ul.Czackiego 3/5
      00-043 Warszawa
      Kol. Dariusz GOLAŃSKI


   3. Sekcja Poligraficzna (Koło)
      Kol. Bogdan WYRZYKOWSKI
      e-mail: bogdan.wyrzykowski

   4. Towarzystwo Inżynierii Innowacji i Własności
      Przemysłowej
      Kol. Adam BARYŁKA
      e-mail: adam.barylka

   5. Klub b. Pracowników i Przyjaciół FSO
      Kol. Edward PIETRZAK
      e-mail: edward.pietrzak

   6. Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących
      i Diagnostyki Technicznej- ZAWIESZONE


   7. Sekcja Organizacji i Zarządzania (Koło)
      Kol. Tadeusz ŁAGUNA


   8. Towarzystwo Polskich Inżynierów Lotnictwa
      - ROZWIĄZANE


   9. Sekcja Rozwoju i Promocji Energetyki
       - ROZWIĄZANE


   10. Sekcja Chłodnictwa i Klimatyzacji
      Kol. Artur RUSOWICZ
      e-mail: artur.rusowicz

   11. Sekcja d/s Małych i Średnich Przedsiębiorstw
      - ROZWIĄZANE


  Powrót

     

Copyright 2015 OW SIMP. Wszelkie prawa zastrzeżone.