DYŻURY RZECZOZNAWCÓW OW SIMP


Centrum Innowacji i Rzeczoznawstwa OW SIMP prowadzi bezpłatne konsultacje skierowane do konsumentów, przedsiębiorców oraz instytucji w zakresie technicznego doradztwa dotyczącego awarii, uszkodzeń i defektów w narzędziach, urządzeniach, maszynach oraz pojazdach.
Konsultacje mają na celu udzielenie informacji i porad odnośnie możliwości skorzystania z uprawnień rękojmi oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Dyżury będą odbywać się w każdą drugą środę miesiąca, czyli najbliższe:
10. stycznia, 14. lutego, 14. marca, 11. kwietnia, 9. maja, 13. czerwca, 11. lipca, 8. sierpnia, 12. września, 10. października, 14. listopada i 12. grudnia.

Rzeczoznawcy dyżurować będą w siedzibie OW SIMP:
Dom Technika NOT,
ul. Czackiego 3/5,
pok. 512 (V. piętro)
w godzinach 16.30 - 18.00.

W sprawie konsultacji i uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt: tel. 22 827 02 44 (w godzinach dyżurów)
lub
e-mail: dyzur@ow-simp.pl (odpowiedzi będą udzielane w kolejności zgłaszania).

Informacja o dyżurach (pdf)


Strona główna


Copyright 2015 OW SIMP. Wszelkie prawa zastrzeżone.