Centrum Doradztwa Technicznego
OW SIMPZarząd OW podjął się organizowania specjalistycznych porad inżynierskich.
W myśl Statutu Stowarzyszenia chcielibyśmy umożliwić Członkom i Sympatykom OW wymianę wiedzy i doświadczenia poprzez doradztwo i konsultacje techniczne dotyczące innowacyjnych problemów.
Konsultacje we wstępnej fazie będą bezpłatne i mają mieć charakter krótkiego spotkania Zainteresowanego (zainteresowanych) z Kolegami - Członkami OW SIMP, specjalistami w przedmiotowej dziedzinie.
Konsultacje nie mają na celu udzielania informacji nt. rutynowych działań lub wiedzy ogólnej. Zamiarem organizatorów jest możliwość udzielenia zainteresowanym specjalistycznych porad i opinii w zakresie nowych rozwiązań konstrukcyjnych i technologii, w tym także porad dot. ochrony autorskiej.
Chcielibyśmy w ten sposób wesprzeć naszych członków i sympatyków w działaniach zawodowych, innowacyjnych i racjonalizatorskich.

Zainteresowanych konsultacjami prosimy o wypełnienie ankiety (do pobrania w formacie pdf lub formacie doc) i przesłania jej do biura OW: pocztą, pocztą elektroniczną na adres cdt@ow-simp.pl lub faxem 22 827 02 44.
W możliwie krótkim czasie odpowiemy, czy będziemy w stanie udzielić stosownych porad i zaproponować kto z naszych Kolegów lub Koleżanek oraz kiedy będzie mógł udzielić konsultacji.

Jeśli przedmiotowy problem wymagałby zachowania poufności w celu zabezpieczenia praw autorskich, Zainteresowany może poprosić o podpisanie przez konsultanta (konsutantów) umowy o poufności (jej tekst będzie przesłany na życzenie Zainteresowanego, wyrażone w ww. ankiecie).


Strona główna


Copyright 2015 OW SIMP. Wszelkie prawa zastrzeżone.