AKTUALNOŚCI

Oddziału Warszawskiego SIMP

INFORMACJE:
 


Spotkanie
informacyjne
Członków OW


Warszawskie
Dni Techniki


KONFERENCJE


Minione
wydarzenia
OW SIMP


Spotkanie
Wigilijne
OW SIMP


Relacja
z WZD OW

24. listopada w Centrum Kreatywności przy ul. Targowej Biuro Edukacji Urzędu M.St. Warszawy zorganizowało I Warszawski Kongres "Warszawskie szkoły zawodowe dla rynku pracy". Oddział Warszawski SIMP reprezentował kol. D. Raczkowski.

24. listopada na Zamku Królewskim odbyła się XV Wielka Gala Pereł Polskiej Gospodarki, na którą został zaproszony prezes OW kol. D. Raczkowski z małżonką. Gala zorganizowana pod patronatem honorowym Marszałka Senatu i Wicepremiera-Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, obejmowała wręczenie nagród i wyróżnień Rankingu Pereł Polskiej Gospodarki, Pereł Honorowych i nagród "Progress 2017".

W dniach 16. i 17. listopada w Warszawskim Domu Technika NOT odbyła się II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych", której głównymi organizatorami byli: Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego oraz OW SIMP.
W konferencji uczestniczyło ok. 250 osób reprezentujących najważniejsze jednostki naukowo-techniczne w kraju i za granicą oraz liczni przedstawiciele służb mundurowych, zainteresowanych problematyką szeroko pojętego bezpieczeństwa. W konferencji uczestniczył również przedstawiciel Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Podsekretarz Stanu p. Sebastian Skuza oraz doradca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Starszy Brygadier Paweł Rochala.
Przewodniczącym Komitetu Naukowego Konferencji był prof. dr hab. inż. J. Szmidt - JM Rektor Politechniki Warszawskiej.

Konferencję poprowadził przewodniczący komitetu organizacyjnego Konferencji, wiceprezes ds. naukowych OW SIMP kol. A. Baryłka - gratulujemy !
Więcej o konferencji na stronie www.inzynieriabezpieczenstwa.com.pl

15. listopada na strzelnicy Sekcji Strzeleckiej CWKS Legia odbyły sie zawody dla członków SIMP w strzelaniu z pistoletu i karabinka sportowego kal 5.6 o puchar ufundowany przez prezes FSNT NOT p. Ewę Mańkiewicz-Cudny.
Nagrodzeni (od lewej) kol.: kol. K. Niczyporuk, M. Raczkowska, E. Kowalczyk, prezes FSNT NOT p. E. Mańkiewicz-Cudny, zwyciężca mini-zawodów K. Liszka, R. Duda i nasza instruktorka p. M. Misztal.
Organizatorom i p. Prezes serdecznie dziękujemy !

15. listopada odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu Politechniki Warszawskiej zorganizowane z okazji obchodów Dnia Politechniki Warszawskiej. Na uroczystości, na którą został zaproszony prezes OW kol. D. Raczkowski, nadano godność Doktora HC prof. Andrzejowi Nowakowi oraz wręczono nagrodę Naukową PW i medale KEN a także promocje doktorskie i habilitacyjne.

Koło SIMP przy Wojskowym Instytucie Technicznym Uzbrojenia, organizuje w dniu 25. listopada (sobota) w restauracji "U ARTURA" w Zielonce (ul. Poniatowskiego 62)
                                VI Bal Inżynierski
na który serdecznie zaprasza wszystkich Członków i Sympatyków SIMP !
Szczegółowych informacji udzieli oraz zgłoszenia przyjmuje prezesa Koła, kol. inż. Michał Hilczer (tel. 501 106 366).
Koszt uczestnictwa 140,- zł/osobę (bliższe informacje tu do pobrania (w formacie pdf). Wpłatę można dokonać u prezesa Koła lub przelać na konto restauracji do dnia 22.11.. Możliwość noclegu.

14. listopada w Sali Balowej Domu Technika NOT odbyła się gala konkursu im. St. Staszica na najlepsze produkty innowacyjne "LAUR INNOWACYJNOŚCI 2017" organizowanego przez FSNT NOT i ZUT Rady Stołecznej NOT.
Jednym z laureatów został zespół z Instytutu Mechaniki Precyzyjnej, którego dyrektorem jest kol. prof. T. Babul. W gali wzięli udział kol. D. Raczkowski oraz zaproszeni koledzy z OW SIMP.

14. listopada podczas Międzynarodowych Targów Industry Week w Ptak Warsaw EXPO odbyła się Konferencja Naukowo-Technicznej "MODERN INDUSTRY - nowe technologie w przemyśle". Organizator konferencji Centrum Innowacji i Rzeczoznawstwa serdecznie dziękuje uczestnikom konferencji oraz zaprasza do zapoznania się z całą fotorelacją z konferencji.
Rada Naukowa oraz Komitet Organizacyjny konferencji serdecznie gratuluje wyróżnionym firmom i jednostkom naukowym:
- Instytutowi Wysokich Ciśnień PAN za opracowanie technologii generowania struktur nanokrystalicznych w metalach i stopach metali.
- InPhoTech Sp. z o.o. za innowacje w fotonice.
- Instytutu Inżynierii Materiałowej Politechniki Łódzkiej oraz spółki spin-off Advanced Graphene Products za osiągnięcia w zakresie badań nad grafenem.
- CERTES Sp. z o.o. za innowacje w tworzeniu i zarządzaniu projektami.
- Wydawnictwa MaxMedia za wspieranie innowacji w polskiej gospodarce.
- Zarządu PTAK WARSAW EXPO Sp. z o.o. za promowanie nowoczesnych technologii w przemyśle.

Z dniem 31. października p. A. Wasilewska zakończyła pracę w naszym Oddziale - dziękujemy!
Czas pracy biura ulegnie zmianie: o nowych godzinach pracy będziemy informować - za niedogodności przepraszamy.

W dniach 25.-26. października Centrum Innowacji i Rzeczoznawstwa OW SIMP uczestniczyło w 8. Forum Rozwoju Mazowsza. Forum zorganizowała Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego. Podczas Forum przedstawiciele CIR OW SIMP m. in. kol. W Modliborek, S. Staniszewski, Z. Lisowski, współpracująca ekspert ds. własności intelektualnej p. A. Żmijewska oraz dyrektor CIR OW SIMP kol. K. Niczyporuk odpowiadali na pytanie odwiedzających z zakresu nowych technologii, B+R oraz pozyskiwania środków na innowacje.

W strefie CIR OW SIMP gościł również producent polskich bezzałogowych statków powietrznych firma uAvionics Technology, która zaprezentowała swoje produkty m.in. płatowiec Barracuda oraz wielowirnikowiec Inspector.

W dniach 18.-20. października odbyły się VII Warszawskie Dni Techniki.
W programie było wiele imprez skierowanych nie tylko do młodzieży.

W środę (18.10.) w sali Domu Technika NOT odbyła się uroczysta inauguracja VII WDT - w programie były trzy interesujące prelekcje.
Bliższe informacje o programie można znaleźć na stronie Warszawskich Dni Techniki.

W dniach 17.-20. października na zaproszenie Rektora Technicznego Uniwersytetu Brzeskiego na Białorusi, w II Międzynarodowej Konferencji naukowo-technicznej "Aktualne problemy badawcze urządzeń, materiałów, technologii i organizacji budownictwa w ujęciu transgranicznym", uczestniczyli przedstawiciele Koła Oddziału Warszawskiego SIMP przy Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego: kol. dr inż. J. Obolewicz oraz kol. dr inż. A. Baryłka. Podczas wystąpień inauguracyjnych przedstawiciele Koła OW SIMP złożyli na ręce Pana prof. dr hab. inż. Siarheia Semianiuka (gospodarza konferencji) list z gratulacjami i podziękowaniami dla organizatorów konferencji.

Podczas konferencji zostały nawiązane liczne kontakty umożliwiające w przyszłości organizację ciekawych przedsięwzięć technicznych o zasięgu międzynarodowych wspólnie z kolegami z Białorusi, Rosji, Ukrainy.

17. października odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Rady Stołecznej NOT. Kol. D. Raczkowski został wybrany do Zarządu a kol. L. Adamski został przewodniczącym Komisji Rewizyjnej.

Początek Roku Akademickiego jest zawsze uroczystym wydarzeniem dla Uczelni, jej wykładowców i studentów oraz zaproszonych gości. Kol. D. Raczkowski reprezentując nasze Stowarzyszenie, wziął udział w inauguracjach Roku Akademickiego 2017/2018:
- 2. października na Politechnice Warszawskiej,
- 4. października na Wydziale Mechatroniki i Lotnictwa WAT,
- 6. października na Wydziale Mechanicznym WAT.
Także kol. A. Baryłka, wiceprezes ds. naukowych OW SIMP, reprezentował nasze Stowarzyszenie, biorąc udział w uroczystościach inauguracyjnych:
- 3. października na Wydziale Inżynierii Lądowej PW,
- 6. października na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki
Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie,
- 9. października na Wydziale Logistyki WAT.

29. września kol. D. Raczkowski wziął udział w obchodach jubileuszu 40-lecia FSNT NOT w Ciechanowie. Uroczystość odbyła się w Zajeździe "Tur" w Niestumiu. W jubileuszu udział wzięli m.in. wiceprezes ZG FSNT NOT, Prezydent Ciechanowa, Starosta, przedstawiciele TJO w Ciechanowie oraz zaproszeni goście.
W trakcie uroczystości wielu kolegów zostało wyróżnionych odznakami NOT oraz SIMP.

28. września na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej odbyły się uroczystości związane z Dniem Budowlanych oraz XV-leciem powstania Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
W uroczystości na zaproszenie przewodniczącego MOIIB p. Mieczysława Grodzkiego wzięli udział przedstawiciele OW SIMP: prezes D. Raczkowski oraz wiceprezes A. Baryłka.

22. września w Gajewnikach k. Zduńskiej Woli odbyła się uroczystość 40-lecia działalności Oddziału Sieradzkiego SIMP. Zebraniu przewodniczył prezes Oddziału kol. Bogumił Duczmalewski. W trakcie spotkania wielu Kolegów zostało wyróżnionych odznakami oraz dyplomami SIMP.
W uroczystości wziął udział kol. D. Raczkowski, który wręczył Oddziałowi pamiątkowy medal oraz proporczyk OW SIMP.
Gratulujemy i życzymy wielu sukcesów !

W dniach 21.-22. września na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie odbyła się III Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Logistyka Lotnictwa 2017. Teoria i praktyka". W konferencji na zaproszenie Dziekana Wydziału Bezpieczeństwa pana prof. dr hab. Adama Radomyskiego uczestniczył wiceprezes ds. naukowych OW SIMP kol. A. Baryłka.

21. września odbyło się spotkanie koleżeńskie członków Klubu Przyjaciół i byłych Pracowników FSO, któremu przewodniczył kol. Edward Pietrzak, prezes Klubu. W trakcie spotkania uczestnicy dzielili się swoimi wspomnieniami z lat pracy w FSO. W spotkaniu wziął udział prezes OW SIMP kol. D. Raczkowski, który poinformował zebranych o kolejnych VII. Warszawskich Dniach Techniki.

13. września w Ministerstwie Rozwoju odbyło się spotkanie dotyczące programu "Żwirko i Wigura", który ma na celu wspieranie gałęzi bezzałogowych statków latających oraz innych systemów bezzałogowych. Za rozwój i koordynację programu odpowiada Polski Fundusz Rozwoju. W spotkaniu brały udział jednostki rządowe, przedstawiciele branży i organizacje pozarządowe m.in. Urząd Lotnictwa Cywilnego, Instytut Lotnictwa oraz Urząd Dozoru Technicznego. W spotkaniu brał udział dyrektor Centrum Innowacji i Rzeczoznawstwa OW SIMP kol. K. Niczyporuk.

W dniach 12.-15. września w ośrodku REWITA k. Zakopanego odbyła się XXXI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna EKOMILITARIS 2017 "Inżynieria Bezpieczeństwa - Ochrona Przed Skutkami Nadzwyczajnych Zagrożeń". W Konferencji na zaproszenie organizatorów: Wojskowej Akademii Technicznej, Komendy Głównej PSP, Agencji Mienia Wojskowego i Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, udział wziął wiceprezes ds. naukowych OW SIMP kol. dr inż. A. Baryłka, który podczas konferencji wygłosił dwa referaty naukowe dotyczące zagadnień inżynierii bezpieczeństwa.

4. września w Kijowie prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, rektor Politechniki Warszawskiej, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), wybitny uczony w zakresie mikroelektroniki i optoelektroniki, a także przewodniczący Komitetu Honorowego wszystkich edycji Warszawskich Dni Techniki uhonorowany został najwyższym akademickim wyróżnieniem Politechniki Kijowskiej im. Igora Sikorskiego - tytułem doktora honoris causa.
Uroczyste wręczenie dyplomu i togi doktorskiej KPI odbyło się w obecności senatu Politechniki Kijowskiej i zaproszonych gości. Prowadzący uroczystość prof. Michaiło Zgurovsky, rektor Politechniki Kijowskiej, podkreślił osiągnięcia prof. Jana Szmidta.
Serdecznie gratulujemy Panu Profesorowi wyróżnienia!

Uprzejmie informujemy, iż z powodu niewystarczającego zainteresowania Komitet Organizacyjny I Mazowieckich Dni Techniki podjął decyzję o ich odwołaniu.

9. września odbyło się ogólnopolskie szkolenie biegłych sądowych i rzeczoznawców pt. "Praktyczne zagadnienia opinii biegłych sądowych", zorganizowane przez Centrum Innowacji i Rzeczoznawstwa OW SIMP.

Szkolenie poprowadzili: ssr Zbigniew Miczek - Sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie, st. asp. Jolanta Zawałeń - wykładowca Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i mgr inż. Krzysztof Niczyporuk - dyrektor Centrum Innowacji i Rzeczoznawstwa OW SIMP.
Tu znajduje się fotorelacja ze szkolenia.

W sobotę 2. września odbyło się spotkanie pt. Zakończenie Sezonu Letniego, zorganizowane przez Koło OW SIMP przy Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego oraz Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych. Pomimo deszczowej pogody udało się w sympatycznym gronie zaproszonych Gości spędzić miłe popołudnie.
Podczas spotkania oprócz grilla, ogniska i pysznych przekąsek zostało zorganizowanych kilka ciekawych rozgrywek sportowych, które cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Bardzo dziękujemy wszystkim Uczestnikom za miłą zabawę i zapraszamy na kolejne spotkania.

1. września Oddział Warszawski SIMP rozpoczął realizację Projektu "Szkoła z polotem". Celem Projektu jest podniesienie jakości oferty kształcenia zawodowego Technikum nr 9 Lotniczego w Warszawie.
Koordynatorem Projektu jest kol. Krzysztof Niczyporuk.
Bliższe informacja o Projekcie w zakładce SZKOŁA Z POLOTEM.

1. września kol. Adam Baryłka, wiceprezes ds. naukowych OW spotkał się w Ministerstwie Obrony Narodowej z Panem Michałem Dworczykiem, Sekretarzem Stanu MON.
Na spotkaniu kol. A. Baryłka przedstawił Panu Ministrowi informacje dotyczące organizacji II. Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej "Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropo-genicznych" organizowanej przez OW SIMP i Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego oraz wręczył w imieniu organizatorów zaproszenie na konferencję.

8. sierpnia pożegnano na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie ś.p. Kol. mgr inż. Jana SALAMOŃCZYKA.
Kol. Jan Salamończyk wstąpił do SIMP w 1962 r. W latach 1988-2004 był Prezesem Oddziału Warszawskiego SIMP, a w latach 1994-2002 wiceprzewodniczącym Zarządu Głównego SIMP. Był Członkiem Honorowym SIMP oraz Prezesem Honorowym OW SIMP.
W pogrzebie wzięli udział byli pracownicy FSO, Sejmu, koła myœliwskiego oraz Oddziału Warszawskiego SIMP. Mowę pożegnalną wygłosił Przewodniczący Klubu b. Pracowników i Przyjaciół FSO kol. Edward Pietrzak. OW SIMP wystawił poczet sztandarowy w składzie: E. Misterski, K. Niczyporuk oraz T. Turek.

W ostatnim tygodniu lipca na lotnisku Aeroklubu Włocławskiego odbyły się Mistrzostwa Świata FAI modeli śmigłowców w dwóch konkurencjach: akrobacji wg zadanego programu (F3C) oraz w lotach freestylowych (F3N). W zespole organizatorów takich imprez oraz miłośnikiem sportu modelarskiego od lat jest kol. W. Krzymień, wiceprezes OW SIMP.
Szkoda, że wśród 16 państw biorących udział w Mistrzostwach zabrakło reprezentantów Polski.

24. lipca kol. kol. D. Raczkowski oraz J. Kowalski spotkali się z Dyrektor Kancelarii Marszałka Województwa Mazowieckiego Panią Magdaleną Flis. Tematem spotkania była konferencja "Od pomysłu do sukcesu" organizowana w ramach I Mazowieckich Dni Techniki. Pani Dyrektor zadeklarowała współpracę Urzędu Marszałkowskiego z OW SIMP.

19. lipca w siedzibie Oddziału Warszawskiego SIMP odbyło się spotkanie kol. kol. D. Raczkowskiego i J. Kowalskiego z Panią Mieczysławą Nowotniak, Zastępcą Dyrektora Biura Edukacji Urzędu m. st. Warszawy oraz Panią Magdaleną Cichostępską, Dyrektorem Wydziału Kształcenia Ponadgimnazjalnego i Ustawicznego Kuratorium Oświaty w Warszawie.
Tematem spotkania były VII. Warszawskie Dni Techniki organizowane w dniach 18. - 20. października br..

15. lipca kol. A. Baryłka, v-prezes ds. naukowych OW SIMP, na zaproszenie Pana Prezesa Janusza Borkowskiego (głównego organizatora) wziął udział w pikniku plenerowym połączonym z uroczystym odsłonięciem pomnika upamiętniającego Kujawskich Obrońców Ojczyzny.
Uroczystość odbyła się w Muzeum Techniki Rolniczej i Gospodarstwa Wiejskiego w miejscowości Redecz Krukowy. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele najwyższych władz województwa kujawsko-pomorskiego oraz ponad 1000 uczestników reprezentujących lokalną społeczność.

Podczas spotkania można było zwiedzić muzeum i zapoznać się z historią urządzeń, maszyn i pojazdów z minionych lat.

5. lipca odbyło się przedwakacyjne spotkanie Komitetu Organizacyjnego Konferencji Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych.
Zespół organizacyjny zakończył układanie planu przebiegu konferencji.

Miło nam poinformować, że w tym roku zostało zgłoszonych 69 artykułów naukowych z 10 jednostek z kraju i z zagranicy.

W dniu 21. czerwca odbył się pogrzeb kol. Władysława Szajkowskiego, który był m.in. inicjatorem i założycielem pierwszego koła SIMP Juniorów przy Technikum Mechanicznym nr 5 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie.

W dniach 6.- 9. czerwca 2017 r. odbyły się w Poznaniu targi ITM Polska: Innowacje, Technologie, Maszyny. W targach uczestniczyli v-prezes Koła Mazowieckiego kol. W. Modliborek, redaktor czasopisma naukowo-technicznego RZECZOZNAWCA kol. M. Koralnik oraz dyrektor Centrum Innowacji i Rzeczoznawstwa kol. K. Niczyporuk.Dzień Mechanika'2017 - główna impreza odbyła się już tradycyjnie w Poznaniu w sali na terenie Targów Poznańskich w dn. 7. czerwca.
Referat okolicznościowy o działalności Patrona SIMP w 2017 r. prof. Janusza Tymowskiego wygłosił kol. Piotr Janicki, Prezes SIMP. Tematem widącej prezentacji był napęd elektryczny pojazdów drogowych.
Spotkanie od lat jest okazją do wręczenia nagród i wyróżnień, w tym roku jubileuszowej X. edycji, Ogólnopolskiego Konkursu "Najlepsze Osiągnięcie Techniczne 2016 roku" wraz z krótkimi prezentacjami najlepszych prac.
W uroczystości z OW SIMP uczestniczyli Koledzy: D. Raczkowski (prezes OW), K. Niczyporuk (dyrektor CIR) oraz T. Babul (dyrektor IMP i jeden z laureatów konkursu).

FSNT NOT uroczyście zakończyła jubileuszową X. edycję konkursu "Młody Innowator". Wręczenie dyplomów oraz nagród odbyło się w Ministerstwie Edukacji Narodowej w dniu 5. czerwca. W uroczystości wziął udział kol. D. Raczkowski, któremu jako jurorowi podziękowania złożyli m. in. posłowie: do Parlamentu Europejskiego p. Stanisław Ożóg i do Sejmu RP p. Mieczysław Miazga oraz najmłodsi - laureaci konkursu:


31. maja na Wydziale Inżynierii Produkcji PW odbyło się I. Mazowieckie Seminarium Spawalnicze. W seminarium uczestniczyli przedstawiciele Zarządu OW SIMP kol. D. Raczkowski, kol. R. Niwiński i kol. A. Baryłka oraz dyrektor CIR kol. K. Niczyporuk.
W czasie Seminarium, któremu towarzyszyła wystawa sprzętu spawalniczego oraz pokazy spawania, zaprezentowano najnowsze osiągnięcia naukowe i techniczne z zakresu spawalnictwa.

21. maja Koło OW SIMP przy Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego, zorganizowało rodzinne ognisko dla swoich członków oraz sympatyków. Ognisko, w którym wzięło udział ponad 30 gości, w tym Koledzy z Koła Mazowieckiego oraz Koła przy Instytucie Mechaniki Precyzyjnej, odbyło się w parku na Młocinach.
Na imprezie nie zabrakło również rozmaitych rozgrywek sportowych a zabawa trwała do późnych godzin wieczornych.

Koło OW SIMP przy CRB składa serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom rodzinnego ogniska za obecność i miło spędzony czas.

11. maja dyrektor Centrum Innowacji i Rzeczoznawstwa OW SIMP uczestniczył w konferencji pt. "Jak skutecznie tworzyć strategie B+R w przemyśle?".
Konferencję zorganizował Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej.

10. maja kol. D. Raczkowski spotkał się z Panem Robertem Matrackim, Prezesem Sekcji Strzeleckiej CWKS Legia. Tematem spotkania był udział Sekcji w VII. Warszawskich Dniach Techniki.

Kol. Krzysztof Jankowski (członek Zarządu OW SIMP) oraz Krzysztof Niczyporuk (dyrektor CIR OW SIMP) uczestniczyli w XV. Krajowej Konferencji Biegłych Sądowych. Nasi Koledzy zostali również powołani do Komisji Uchwał i Wniosków.
Konferencja odbyła się w dniach 27.- 28. kwietnia w Częstochowie.


27. kwietnia w Centrum Nauki Kopernik odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Jubileuszu 90-lecia Instytutu Mechaniki Precyzyjnej. W uroczystości udział wzięli m.in. Prezes ZG NOT kol. Ewa Mańkiewicz-Cudny, Prezes ZG SIMP kol. Piotr Janicki, Sekretarz Generalny ZG SIMP kol. Kazimierz Łasiewicki oraz Prezes OW SIMP kol. Dariusz Raczkowski.
Podczas uroczystości dyrektor Instytutu Mechaniki Precyzyjnej, członek OW SIMP, członek ZG SIMP, kol. Tomasz Babul został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.
Serdecznie gratulujemy!

25. kwietnia kol. D. Raczkowski spotkał się z Prezes Urzędu Patentowego RP Panią dr Alicją Adamczak. Tematem spotkania był udział UP RP w organizacji konferencji naukowo-techniczej podczas I. Mazowieckich Dni Techniki.

13. kwietnia nasi koledzy z Koła OW SIMP przy Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego kol. mgr inż. Bogumił Krawieczyński oraz kol. dr inż. Adam Baryłka uzyskali kolejny tytuł zawodowy: magistra inżyniera architekta.
Promotorem prac dyplomowych był Pan doc. dr inż. arch. Artur Buława-Gabryszewski.

Nowo upieczeni architekci: (od lewej) Bogumił Krawieczyński, Patryk Żebrowski, Emanuela Jankowska oraz Adam Baryłka.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym!

4. kwietnia w sali "C" Warszawskiego Domu Technika NOT odbyło się spotkanie informacyjno-dyskusyjne Członków Oddziału Warszawskiego SIMP.
Celem spotkania było poinformowanie przybyłych Członków o inicjatywach i działaniach Zarządu OW oraz dyskusja nad nowymi inicjatywami mających integrować nasze środowisko - inżynierów i techników mechaników.
Więcej informacji wraz ze zdjęciami w zakładce: Spotkanie informacyjne Członków OW.

W marcu 2017 na dorocznym posiedzeniu Komisja Wiropłatowa Międzynarodowej Federacji Lotniczej (FAI) postanowiła przyznać Złoty Medal Wiropłatowy 2017 Polakowi kol. Ryszardowi Witkowskiemu.
Dotychczas wyróżnienie to otrzymało 14 osób. Gold Rotorcraft Medal jest przyznawany w uznaniu wkładu wniesionego w rozwój oraz popularyzację wiropłatów, w szczególności w sporcie.
Kol. R. Witkowski jest znanym na świecie i cenionym pilotem-weteranem lotnictwa śmigłowcowego oraz wieloletnim członkiem Koła SIMP przy Instytucie Lotnictwa.
Serdecznie gratulujemy!

27. marca odbyło sie zebranie Zarządu OW SIMP, na którym m.in. przyjęto rezygnację kol. R. Niwińskiego z funkcji Sekretarza OW. Na Sekretarza OW został powołany kol. K. Jankowski.

25. marca przedstawiciele OW SIMP na zaproszenie Koordynatora Polskiego Lobby Przemysłowego prof. nadzw. dr hab. P. Soroki uczestniczyli w XXIV. jubileuszu powstania Polskiego Lobby Przemysłowego. Uroczystość została zorganizowana w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych.

W czasie spotkania zostały wręczone honorowe wyróżnienia "Bene Meritus pro Industria Poloniae" (Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu), które otrzymał m. in. Prezes ZG SIMP kol. P. Janicki.
W spotkaniu brali udział również przedstawiciele największych przedsiębiorstw przemysłu zbrojeniowego i cywilnego oraz przedstawiciele władz państwowych m. in. marszałek-senior Kornel Morawiecki.

W imieniu OW SIMP Prezes kol. D. Raczkowski przyjął propozycję współpracy przy tworzeniu nowego czasopisma naukowo-technicznego "RZECZOZNAWCA".
Opis zakresu tematycznego oraz aktualności związane z tworzeniem czasopisma znajdują na stronie: www.i-rzeczoznawca.pl .
Osoby zainteresowane włączeniem się do prac związanych z tworzeniem nowego czasopisma proszone są o bezpośredni kontakt z Redaktorem Naczelnym kol. K. Niczyporukiem.

23. i 24. marca w Płocku odbył się X. Ogólnopolski Konkurs Mechaniczny. Uczniowie Technikum nr 9 Lotniczego a zarazem członkowie Młodzieżowego Koła SIMP kol. Grzegorz Muchla, Łukasz Czerniszewski i Hubert Kaczorowski zdobyli w klasyfikacji drużynowej I. miejsce.
Do finału zakwalifikowało się sześciu najlepszych uczestników konkursu - wśród nich znaleźli się Grzegorz i Łukasz. W rywalizacji indywidualnej Grzegorz Muchla zajął II. miejsce, a Łukasz Czerniszewski był VI.

      Kol. Łukasz Czerniszewski, Hubert Kaczorowski i Grzegorz Muchla.
Serdecznie gratulujemy !

24. marca kol. D. Raczkowski z ramienia ZG SIMP wziął udział w uroczystości wręczania odznaczeń państwowych przez Wojewodę Mazowieckiego. Wœród odznaczonych był nasz kolega z Radomia, Tadeusz Wojcieszek, który otrzymał Złoty Krzyż Zasługi.

Zarząd Główny FSNT NOT uchwałą z dn. 20. marca powołał ponownie kol. D. Raczkowskiego na Przewodniczącego Komisji Odznaczeń i Konkursów FSNT NOT w kadencji 2017-2020.

W Zakopanym w dniach 16.-19. marca odbyło się VI. Sympozjum naukowo-techniczne "Nowe kierunki w technice - teoria i praktyka" organizowane przez Wojskową Akademię Techniczną.

W sympozjum na zaproszenie organizatorów wzięli udział członkowie Koła SIMP przy Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego kol. J. Obolewicz oraz kol. A. Baryłka.

W dniach 7.- 9. marca odbyły się II. Targi Techniki Pakowania i Opakowań "Warsaw Pack 2017". Targi były okazją do spotkań przedstawicieli branży pakowań oraz klientów, w których uczestniczył także dyrektor Centrum Innowacji i Rzeczoznawstwa OW SIMP kol. K. Niczyporuk.

6. marca kol. Robert Niwiński zrezygnował z funkcji Sekretarza Zarządu Oddziału Warszawskiego SIMP.

W dniach 3. i 4. marca w Zamku SIMP w Rydzynie koledzy E. Misterski oraz D. Raczkowski uczestniczyli w spotkaniu Zarządu Głównego z Członkami Honorowymi SIMP. Podczas spotkania odsłonięto tablice pamiątkowe poœwięcone kol. Witoldowi Kaweckiemu oraz kol. Januszowi Baurskiemu.
Witold Kawecki (1931-2016) absolwent P. Gdańskiej i Wrocławskiej, pracował w Poznańskiej Fabryce Maszyn Żniwnych, był założycielem spółki Promag S.A., wieloletni Przewodniczący Zarządu Oddziału Poznańskiego i ZG SIMP. Był Także wieloletnim przewodniczącym społecznego komitetu odbudowy zamku w Rydzynie.
Janusz Baurski (1896-1956) absolwent Politechniki Warszawskiej, był przed wojną dyrektorem Fabryki Obrabiarek w Rzeszowie, pomagał prof. H. Mierzejewskiemu w organizowaniu SIMP (był skarbnikiem). Po wojnie został dyrektorem Fabryki Lokomotyw "Fablok" w Chrzanowie. Po 1950 r. został przeniesiony do Zakładów Mechanicznych w Elblągu, a następnie do Bytomia.

2. marca odbyło się kolejne spotkanie Komitetu Organizacyjnego II. Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej "Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych". Podczas obrad Komitet Organizacyjny ustalił ogólny plan przebiegu konferencji oraz zostały przedstawione pierwsze zgłoszone tematy na listopadową Konferencję.

Do składu Komitetu Organizacyjnego dołączyła Pani Natalia Saletra, która poprowadzi sekretariat Konferencji.

Doroczna uroczystość wręczenia statuetek i wyróżnień "Złoty Inżynier 2016" - plebiscytu "Przeglądu Technicznego" miała miejsce 27. lutego w Domu Technika NOT.
Wśród wyróżnionych w kategorii "nauka" dyplom z rąk Pani Prezes FSNT NOT E. Mańkiewicz-Cudny odebrał kol. Adam Baryłka, wiceprezes ds. naukowych OW SIMP.

Pamiątkowe zdjęcie kol. A. Baryłki z kol. J. Salamończykiem - Prezesem Honorowym OW SIMP.
Drugim laureatem z Oddziału Warszawskiego SIMP, wyróżnionym w kategorii "innowacyjność" został kol. Marcin Sęk z Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego spółki ASmet w Regułach.
Gratulujemy !

22. lutego kol. D. Raczkowski z ramienia NOT uczestniczył w posiedzeniu sejmowej Podkomisji nadzwyczajnej rozpatrującej rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o miarach, a ponadto ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie.

10. lutego w Zielonce k/Warszawy odbył się V. Bal Inżynierski zorganizowany przez Koło SIMP przy Wojskowym Instytucie Technicznym Uzbrojenia. W balu uczestniczyli członkowie Zarządu OW SIMP.Koledze M. Hilczerowi Zarząd OW SIMP składa serdeczne podziękowania za wspaniałą organizację balu.

W dniach 7. - 9. lutego z inicjatywy kol. A. Baryłki członkowie Koła OW SIMP przy Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego wzięli udział w Targach Poznańskich BUDMA 2017.

Podczas targów zostały nawiązane liczne kontakty z producentami wyrobów oraz linii technologiczno-produkcyjnych w celu poszerzenia wiedzy nt. produkcji nowoczesnych wyrobów. Koło zaprosiło również wystawców do uczestnictwa w imprezach organizowanych przez OW SIMP.

W dniach 26. - 30. stycznia Koło SIMP przy Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego zorganizowało dla swoich członków wyjazd na narty do Słowacji na szczyt Chopok (2024 mnpm).


27. stycznia odbyła się w Warszawskim Domu Technika NOT uroczystość z okazji 50-lecia pracy zawodowej i społecznej Prezesa FSNT NOT kol. Ewy Mańkiewicz-Cudny.

W uroczystości wzięło udział kilkudziesięciu działaczy oraz sympatyków FSNT NOT. Ze strony OW SIMP udział wziął kol. D. Raczkowski, który złożył Jubilatce serdeczne życzenia oraz wręczył skromny upominek.

Wsród zaproszonych byli m. in. (na zdjęciu od lewej) JM Rektor PW prof. J. Szmidt, Prezes OW SIMP kol. D. Raczkowski, Dyrektor Instytutu Lotnictwa dr hab. W. Wiśniowski a także b. Rektor PW prof. Wł. Kurnik i S. Radkowski.
Szanownej Jubilatce składamy najserdeczniejsze życzenia !

Z okazji jubileuszu 70. urodzin, 26. stycznia prezes OW wręczył kol. Jackowi Augustynowi dyplom okolicznoœciowy.
Gratulujemy i składamy najlepsze życzenia!

24. stycznia br. z inicjatywy kol. D. Raczkowskiego, prezesa OW SIMP, a także z-cy delegata woj. mazowieckiego do Rady Krajowej FSNT-NOT, odbyło się spotkanie przedstawicieli Terenowych Jednostek Organizacyjnych NOT z województwa mazowieckiego, reprezentujących Radom, Ostrołękę, Płock i Ciechanów.
Przedmiotem spotkania była propozycja zorganizowana Mazowieckich Dni Techniki.
Kol. D. Raczkowski poinformował, że inicjatywa taka zrodziła się w trakcie rozmów przeprowadzonych w Mazowieckim Urzędzie Marszałkowskim. Rozmowy dotyczyły Warszawskich Dni Techniki, ale Marszałek Województwa był zainteresowany rozszerzeniem tej inicjatywy na całe województwo. Kol. Raczkowski zaproponował również, aby ewentualnym tematem takich Dni była innowacyjność.
Podczas dyskusji, w której koledzy z TJO poinformowali o podobnych działaniach podejmowanych w swoich regionach, m.in. od wielu lat Dni Techniki organizowane są w Radomiu. Ustalono, że w zainteresowanych TJO odbędą się spotkania i będzie przeanalizowana propozycja Dni, jak też przygotowane zostanš propozycje organizacyjne, które będą przesłane do OW SIMP do połowy lutego.

Centrum Innowacji i Rzeczoznawstwa OW organizuje szkolenie dla kandydatów na rzeczoznawców SIMP oraz osób zainteresowanych tematyką wycen ruchomości:
Rzeczoznawca SIMP w specjalności nr 830
"WYCENA MASZYN, URZĄDZEŃ I POJAZDÓW".
Szkolenie odbędzie się w sobotę 13. maja br. w godz. 10:00 - 16:00.
Tu można pobrać informację o szkoleniu oraz formularz zgłoszeniowy w wersji pdf i doc.Zapraszamy!

17. stycznia prezes OW SIMP kol. D. Raczkowski spotkał się z Rektorem Politechniki Warszawskiej prof. J. Szmidtem. Tematem spotkania były przygotowania do VII. Warszawskich Dni Techniki.

16. stycznia na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej kol. W. Krzymień został wybrany do Zarządu OW PTMTS oraz na delegata na Zjazd PTMTS, który odbędzie się w Supraślu w marcu br.

Prezes OW SIMP kol. D. Raczkowski uczestniczył w kilku spotkaniach dotyczących organizacji oraz udziału w VII. Warszawskich Dniach Techniki:
  4. stycznia odbyło się spotkanie z dziekanem Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej prof. St. Kachelem.
  5. stycznia Prezes OW SIMP spotkał się z rzecznikiem prasowym firmy Arcelor Mittal Warszawa, panią E. Karpińską w celu omówienia możliwości zorganizowania zwiedzania huty,
 13. stycznia kol. D. Raczkowski rozmawiał z dziekanem Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa PW prof. J. Frączkiem.

Ze smutkiem zawiadamiamy, że w ostatnich dniach odeszli od nas Koledzy z OW SIMP - Stanisław Mączyński oraz Zbigniew Pytkowski.
Pogrzeb Stasia Mączyńskiego odbył się w sobotę, 7. stycznia w Pruszkowie.
Zbyszek Pytkowski został pochowany w Warszawie na Bródnie.
Kol. Zbyszek Pytkowski urodził się 11.07.1927r. W czasie II. Wojny Światowej należał do konspiracji i pod ps. "Miecio" działał w plutonie łączności sztabu VI. Obwodu Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej. Pracował w Polskich Zakładach Optycznych jako tokarz i uczył się w Szkole Wawelberga i Gottwalda. Jako 17-letni harcerz Szarych Szeregów razem ze swoim bratem ps. "Jur" walczył w Powstaniu Warszawskim w Zgrupowaniu "Parasol". Po Powstaniu wraz z kolegą z drużyny trafił do Pruszkowa, a następnie do Częstochowy. Po wojnie powrócił do Warszawy, ukończył Politechnikę Warszawską i jako członek SIMP pracował w Polskich Zakładach Optycznych. Był wyróżniony odznaczeniem Honorowego Członka SIMP.

Decyzją Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej z grudnia 2016r. kol. dr inż. A. Baryłka, wiceprezes ds. naukowych OW SIMP, został powołany na Przewodniczącego Mazowieckiego Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy Technicznej.
Ponadto kol. A. Baryłka został także członkiem Rady Programowo-Naukowej czasopisma "Przegląd Techniczny" jako przedstawiciel SIMP.

Gratulujemy !

5. stycznia odbyło się kolejne spotkanie Komitetu Organizacyjnego II. Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej pt. "Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych". Spotkanie prowadził Przewodniczący KO, v-prezes ds. naukowych OW SIMP kol. A. Baryłka. Na spotkaniu został ustalony szczegółowy plan przebiegu Konferencji, która odbędzie się w dniach 16. i 17. listopada w Warszawskim Domu Technika NOT.

2. stycznia Prezes OW SIMP kol. D. Raczkowski złożył wizytę marszałkowi Województwa Mazowieckiego Panu Adamowi Struzikowi. Prezes OW SIMP wręczył Panu Marszałkowi dyplom “Ambasador techniki – 2016” oraz medal 90-lecia SIMP.
Podczas spotkania Prezes OW SIMP przedstawił koncepcję organizacji I. Mazowieckich Dni Techniki pod patronatem Marszałka. Propozycja została przyjęta z zadowoleniem. Uzgodniono, że szczegóły zostaną ustalone w kontaktach roboczych z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego.


Informacje o wydarzeniach w OW SIMP w 2016 r. i wcześniejszych latach znajdują się w zakładce Minione wydarzenia OW SIMP.

Strona główna


Copyright 2017 OW SIMP. Wszelkie prawa zastrzeżone.