AKTUALNOŚCI

Oddziału Warszawskiego SIMP

INFORMACJE:
 


Spotkanie
informacyjne
Członków OW


Warszawskie
Dni Techniki


KONFERENCJE


Minione
wydarzenia
OW SIMP


Spotkanie
Wigilijne
OW SIMP


Relacja
z WZD OW

2 lutego wiceprezes ds. naukowych OW SIMP kol. A. Baryłka został zaproszony przez Pana płk. dr. inż. Romana Ostrowskiego (kierownika Zespołu Laserów, Instytutu Optoelektroniki WAT) na uroczystość pożegnania z mundurem. W uroczystości brało udział ponad 70 zaproszonych gości.
                 
Panu dr inż. Romanowi Ostrowskiemu życzymy wszystkiego najlepszego na dalszej cywilnej drodze życia i liczymy na dalszą owocną współpracę.

W dniach 30 stycznia - 2 lutego odbyły się w Poznaniu Międzynarodowe Targi BUDMA 2018. W targach wzięli udział przedstawiciele Koła Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego przy Oddziale Warszawskim SIMP. Podczas targów zostały nawiązane liczne kontakty z wystawcami.
                 

26 stycznia kol. D. Raczkowski spotkał się z Rektorem-Komendantem WAT oraz dziekanem Wydziału Mechanicznego WAT. Tematem spotkania był udział WAT w VIII Warszawskich Dniach Techniki.

23 stycznia kol. D. Raczkowski spotkał się z JM Rektorem Politechniki Warszawskiej prof. Janem Szmidtem. Tematem spotkania była organizacja VIII Warszawskich Dni Techniki.
Profesor wyraził zgodę na objęcie funkcji Przewodniczącego Komitetu Honorowego VIII WDT.

20 stycznia w Warszawskim Domu Technika NOT odbył się jednodniowy Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów SIMP, którego zadaniem było wniesienie poprawek do Statutu naszej Organizacji ze względu na wprowadzone ustawą z dn. 25 wrzeœnia 2015r. zmiany w ustawie Prawo o stowarzyszeniach. Ponadto wprowadzono poprawki wnoszone przez naszych Członków. Nowy tekst Statutu po zaakceptowaniu przez prawników i przyjęciu przez sąd będzie dostępny na stronie ZG SIMP.


Prezes SIMP kol. P. Janicki wita uczestników Zjazdu.

20 stycznia 2018 odbyło się ogólnopolskie szkolenie biegłych sądowych i rzeczoznawców pt. "Praktyczne zagadnienia opinii biegłych sądowych", które zorganizowało Centrum Innowacji i Rzeczoznawstwa OW SIMP.

Szkolenie poprowadzili: sso Zbigniew Miczek - Sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie, st. asp. Jolanta Zawałeń - wykładowca Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i mgr inż. Krzysztof Niczyporuk - dyrektor Centrum Innowacji i Rzeczoznawstwa OW SIMP.
Udział w szkoleniu został potwierdzony imiennym certyfikatem.

11 grudnia odbyło się doroczne spotkanie Zarządu z prezesami Kół, Sekcji i Towarzystw Oddziału Warszawskiego a następnie odbyło się koleżeńskie spotkanie świąteczne.


Krótka relacja ze zdjęciami znajduje się w zakładce Spotkanie Wigilijne OW SIMP.

7 grudnia w Warszawskim Domu Technika NOT odbyła się gala wręczenia nagród i wyróżnień w ogólnopolskim konkursie SIMP na najlepsze prace dyplomowe wyższych szkół technicznych.
W gali wziął udział kol. D. Raczkowski oraz kol. W. Krzymień (członek Komisji Konkursowej). Podczas Gali wręczono także nagrody i wyróżnienia za najciekawsze prace tegorocznym absolwentom technicznych szkół średnich.


Informacje o wydarzeniach w OW SIMP w 2017 r. i wcześniejszych latach znajdują się w zakładce Minione wydarzenia OW SIMP.

Strona główna


Copyright 2017 OW SIMP. Wszelkie prawa zastrzeżone.