AKTUALNOŚCI

Oddziału Warszawskiego SIMP

INFORMACJE:
 


Spotkanie
informacyjne
Członków OW


Warszawskie
Dni Techniki


KONFERENCJE


Minione
wydarzenia
OW SIMP


Spotkanie
Wigilijne
OW SIMP


Relacja
z WZD OW

15 maja w sali C Warszawskiego Domu Technika NOT odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału Warszawskiego SIMP. Wybrano skład nowego Zarządu OW a Prezesem jednomyślnie został wybrany kol. Adam Baryłka. Na wniosek ustępującego Zarządu Prezesem Honorowym OW SIMP został wybrany kol. Tadeusz Kurcyk. Gratulujemy!

Pamiątkowe zdjęcie uczestników WZD OW SIMP.

7 maja odbyło się ostatnie ostatnie w tej kadencji zebranie Zarządu OW SIMP. Podczas zebrania Prezes OW SIMP kol. D. Raczkowski wręczył członkom Zarządu dyplomy uznania wraz z podziękowaniami za aktywny wkład pracy na rzecz Oddziału w kadencji 2014-18.
W imieniu członków Zarządu Wiceprezes ds naukowych kol. A. Baryłka wraz ze Skarbnikiem kol. M. Czarnecką wręczyli kol. D Raczkowskiemu dyplom i album z dedykacją.

Na wniosek Polskiego Lobby Przemysłowego im. E. Kwiatkowskiego, decyzją Ministra Obrony Narodowej, Srebrnym Medalem "Za zasługi dla obronności kraju" został odznaczony wiceprezes ds. nauki OW SIMP kol. Adam Baryłka. 16 kwietnia na uroczystości zorganizowanej w ZG SIMP, medal kol. A. Baryłce wręczył koordynator PLP prof. Paweł Soroka, w towarzystwie prezes FSNT-NOT p. Ewy Mańkiewicz-Cudny, sekretarza generalnego SIMP kol. K. Łasiewickiego i prezesa OW SIMP kol. D. Raczkowskiego.

Na tej samej uroczystości dyplom "Bene Meritus pro Industria Poloniae" wręczono kol. Tomaszowi Babulowi, członkowi ZG SIMP i dyrektorowi Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie.
Gratulujemy!

Z przykrością informujemy, że 2 kwietnia odszedł od nas Kol. mgr inż. Jan PYŚ  - Prezes Sekcji ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw OW SIMP, wieloletni członek Zarządu Sekcji MiŚP ZG SIMP.
Urodził się w 1927 r. w Horoszczycach k/Zamościa. W latach 1943 – 1944 działał w konspiracji i partyzantce Armii Krajowej. Po ukończeniu szkoły średniej i studiów na WSI w Gdańsku pracował zawodowo w przemyśle maszynowym. Po służbowym przeniesieniu do Warszawy ukończył studia magisterskie na PW Wydz. M-T i pracował w wielu przedsiębiorstwach oraz w Instytucie Organizacji Przemysłu Maszynowego ORGMASZ.
Po przejściu na emeryturę zaangażował się w działalność Spółdzielczości Mieszkaniowej oraz Kombatancką.
Od 1969 r. aktywny członek SIMP. Swą wiedzę i doświadczenie wykorzystywał w pracy w naszym Stowarzyszeniu wnosząc inicjatywę w utrzymanie i działanie Sekcji MiŚP. Za swą pracę i działalność kol. Janek Pyś otrzymał szereg odznaczeń i nagród, w tym: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Armii Krajowe i Odznaka im. prof. H. Mierzejewskiego.

W dniach 24 i 25 marca odbyło się spotkanie Prezesów Oddziałów SIMP w Zamku w Rydzynie. Oddział Warszawski SIMP reprezentowali koledzy: kol. A. Baryłka – wiceprezes ds. naukowych oraz kol. Tomasz Buczek – wiceprezes Koła SIMP przy Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego.
Podczas obrad Prezes SIMP kol. P. Janicki oraz Sekretarz Generalny SIMP kol. K. Łasiewicki przedstawili działalność naszego Stowarzyszenia w roku 2017 oraz zaprezentowali plan działań na rok 2018. Poruszono także sprawy związane z RODO (Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych) oraz sprawami dotyczącymi obszaru zarządzania jakością.


W dniach 22 - 23 marca w Płocku odbył się XI Ogólnopolski Konkurs Mechaniczny. Do finału zakwalifikowało się szeœciu najlepszych uczestników konkursu - wœród nich znalazł się Grzegorz Muchla - uczeń Technikum nr 9 Lotniczego a zarazem członek Koła Młodzieżowego SIMP przy T9L w Warszawie.

W rywalizacji indywidualnej kol. Grzegorz Muchla (drugi od lewej) zajął II. miejsce. Gratulujemy!

Dobiega końca akcja sprawozdawczo-wyborcza w Oddziale Warszawskim SIMP. Większość jednostek podstawowych przeprowadziła wybór nowych władz oraz delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów OW, które odbędzie się 15 maja w Warszawskim Domu Technika NOT.

20 marca na Wydziale Mechanicznym WAT odbyło się pierwsze spotkanie w ramach "Forum Współpracy z Przemysłem". W czasie spotkania prócz prezentacji działalności Wydz. Mechanicznego przedyskutowano propozycje nowych form współpracy uczelni z przemysłem.
W spotkaniu udział wziął Prezes OW SIMP kol. D. Raczkowski.

7 marca w Warszawskim Domu Technika NOT otwarto wystawę "Ziemia Święta w 22 obrazach". Na wystawę składają się akwarele, których autorami są Aleksandra i Józef Zyzak.

Wystawę otworzyli kard. Kazimierz Nycz i Prezes FSNT NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny.
W otwarciu wystawy uczestniczyli przedstawiciele OW SIMP Prezes D. Raczkowski i Wiceprezes A. Baryłka. Wystawa mieści się w Warszawskim Domu Technika NOT - organizatorzy planują udostępnić ją także szerszej publiczności.

3 marca w Technikum nr 9 Lotniczym im. Bohaterów Narwiku nastąpiło przekazanie przez OW SIMP sprzętu elektronicznego m.in. komputerów i sprzętu audio-wizualnego na ręce dyrekcji Technikum. Sprzęt został zakupiony w ramach Projektu "Szkoła z Polotem" dofinansowanego ze środków UE.

OW SIMP reprezentował kol. K. Niczyporuk, Prezes Koła Mazowieckiego. W spotkaniu uczestniczyli: dyrektor T9L pan Ryszard Szczepański oraz wicedyrektor T9L pani Beata Rząca (po lewej) a także Prezes Koła Juniorów OW SIMP przy T9L kol. M. Łukaszewicz (po prawej).

1 marca do biura OW SIMP przybyła Pani Anna Krauze, która ma odbyć półroczny staż pracy z myślą o dalszym zatrudnieniu w Oddziale.
Witamy na pokładzie i liczymy na owocną współpracę.

28 lutego w sali balowej Domu Technika NOT odbyła się uroczysta gala XXIV Plebiscytu "Złoty Inżynier". Jak co roku czytelnicy "Przeglądu Technicznego" mogli głosować na osoby, które najbardziej zasłużyły się dla polskiej techniki w 2017r.
W gali wzięli udział przedstawiciele OW SIMP kol.: D. Raczkowski, A. Baryłka, Janusz M. Kowalski oraz W. Krzymień.

Pamiątkowe zdjęcie wszystlich laureatów.

26 lutego w siedzibie OW SIMP odbyło się robocze spotkanie kol. D. Raczkowskiego z przedstawicielami terenowych jednostek organizacyjnych (TJO) NOT województwa mazowieckiego (Ciechanów, Ostrołęka, Płock, Radom, Siedlce) dotyczšące organizacji Mazowieckich Dni Techniki.
Uzgodniono i ustalono szczególy organizacyjne. Do końca maja TJO mają przygotować szczegółowy program MDT w swoich regionach.

8 lutego kol. D. Raczkowski spotkał się z dziekanem Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa WAT prof. St. Kachelem oraz z prodziekanem Wydziału Elektroniki prof. D. Laskowskim.
Tematem spotkania był udział w VIII Warszawskich Dniach Techniki.

2 lutego wiceprezes ds. naukowych OW SIMP kol. A. Baryłka został zaproszony przez Pana płk. dr. inż. Romana Ostrowskiego (kierownika Zespołu Laserów, Instytutu Optoelektroniki WAT) na uroczystość pożegnania z mundurem. W uroczystości brało udział ponad 70 zaproszonych gości.
                 
Panu dr inż. Romanowi Ostrowskiemu życzymy wszystkiego najlepszego na dalszej cywilnej drodze życia i liczymy na dalszą owocną współpracę.

W dniach 30 stycznia - 2 lutego odbyły się w Poznaniu Międzynarodowe Targi BUDMA 2018. W targach wzięli udział przedstawiciele Koła Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego przy Oddziale Warszawskim SIMP. Podczas targów zostały nawiązane liczne kontakty z wystawcami.
                 

26 stycznia kol. D. Raczkowski spotkał się z Rektorem-Komendantem WAT oraz dziekanem Wydziału Mechanicznego WAT. Tematem spotkania był udział WAT w VIII Warszawskich Dniach Techniki.

23 stycznia kol. D. Raczkowski spotkał się z JM Rektorem Politechniki Warszawskiej prof. Janem Szmidtem. Tematem spotkania była organizacja VIII Warszawskich Dni Techniki.
Profesor wyraził zgodę na objęcie funkcji Przewodniczącego Komitetu Honorowego VIII WDT.

20 stycznia w Warszawskim Domu Technika NOT odbył się jednodniowy Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów SIMP, którego zadaniem było wniesienie poprawek do Statutu naszej Organizacji ze względu na wprowadzone ustawą z dn. 25 wrzeœnia 2015r. zmiany w ustawie Prawo o stowarzyszeniach. Ponadto wprowadzono poprawki wnoszone przez naszych Członków. Nowy tekst Statutu po zaakceptowaniu przez prawników i przyjęciu przez sąd będzie dostępny na stronie ZG SIMP.


Prezes SIMP kol. P. Janicki wita uczestników Zjazdu.

20 stycznia 2018 odbyło się ogólnopolskie szkolenie biegłych sądowych i rzeczoznawców pt. "Praktyczne zagadnienia opinii biegłych sądowych", które zorganizowało Centrum Innowacji i Rzeczoznawstwa OW SIMP.

Szkolenie poprowadzili: sso Zbigniew Miczek - Sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie, st. asp. Jolanta Zawałeń - wykładowca Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i mgr inż. Krzysztof Niczyporuk - dyrektor Centrum Innowacji i Rzeczoznawstwa OW SIMP.
Udział w szkoleniu został potwierdzony imiennym certyfikatem.

11 stycznia odbyło się zebranie nowego Zarządu Rady Stołecznej NOT, na którym kol. D. Raczkowski został wybrany Wiceprezesem RS NOT a kol. L. Adamski Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej RS NOT.
Gratulujemy !


Informacje o wydarzeniach w OW SIMP w 2017 r. i wcześniejszych latach znajdują się w zakładce Minione wydarzenia OW SIMP.

Strona główna


Copyright 2018 OW SIMP. Wszelkie prawa zastrzeżone.