AKTUALNOŚCI

Oddziału Warszawskiego SIMP

Strona główna


INFORMACJE:
 


Relacja
z WZD OW


Warszawskie
Dni Techniki


Spotkanie
Wigilijne
OW SIMP


Minione
wydarzenia
OW SIMP

    Spotkanie informacyjno - dyskusyjne
    Członków Oddziału Warszawskiego SIMP


W dn. 4. kwietnia 2017r. w sali "C" Warszawskiego Domu Technika NOT odbyło się spotkanie informacyjno-dyskusyjne Członków Oddziału Warszawskiego SIMP.
Celem spotkania było poinformowanie przybyłych Członków o inicjatywach i działaniach Zarządu OW oraz dyskusja nad nowymi inicjatywami integrującymi nasze środowisko - inżynierów i techników mechaników.Po powitaniu przybyłych członków Oddziału Prezes OW kol. D. Raczkowski przekazał prowadzenie spotkania kol. J.M. Kowalskiemu.
Przybyli na spotkanie Członkowie naszego Oddziału.


Wśród przybyłych nasz gość specjalny - V-prezes Oddziału SIMP z Ciechanowa kol. Mirosław Maździarz (drugi od prawej).


Wyróżnienia i podziękowania.
Brązową Honorową Odznakę SIMP kol. Wojciechowi Modliborkowi oraz Krzysztofowi Jankowskiemu (w środku) wręczył Prezes OW kol. D. Raczkowski oraz V-prezes kol. W. Krzymień.


Dyplomy Uznania z rąk Prezesa OW SIMP kol. D. Raczkowskiego (po prawej) otrzymali kol. Cyprian Urjasz oraz Sylwester Staniszewski. Współwręczającymi byli: kol. W. Krzymień i kol. K. Niczyporuk (po lewej).


V-prezes ds. naukowych kol. A. Baryłka o II. Konferencji PIBOA i innych inicjatywach naukowych OW.


Nasz Skarb -nik (członek Zarządu) kol. M. Czarnecka poinformowała o stanie finansów Oddziału.


Pamiątkowy dyplom i kwiaty z podziękowaniami dla (odchodzącej na emeryturę) P. Dyrektor Biura OW kol. Małgorzaty Czarneckiej...


...oraz specjalny bukiet od Prezesa i v-prezesa.
MAŁGOSIU - DZIĘKUJEMY !


Kol. E. Kowalczyk omówiła sprawę członków wspierających.


Kol. T. Turek przedstawił stan i proponowane zmiany w strukturze jednostek podstawowych OW.


Kol. J.M. Kowalski poprowadził dyskusję.


Działalność Centrum Innowacji i Rzeczoznawstwa przedstawił jego Dyrektor kol. K. Niczyporuk.


Swoje uwagi przedstawił także b. Prezes OW kol. T. Kurcyk.Strona główna


Copyright 2014 OW SIMP. Wszelkie prawa zastrzeżone.