AKTUALNOŚCI

Oddziału Warszawskiego SIMP

INFORMACJE:
 


Spotkanie
informacyjne
Członków OW


Warszawskie
Dni Techniki


Spotkanie
Wigilijne
OW SIMP


Minione
wydarzenia
OW SIMP

    Walne Zgromadzenie Delegatów
    Oddziału Warszawskiego SIMP


W dniu 12. maja 2014r. w Domu Technika NOT odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału Warszawskiego SIMP.Po powitaniu Gości i Delegatów Prezes OW kol. D. Raczkowski zaproponował kandydatury na Przewodniczącego WZD. Przewodniczącym został wybrany kol J. Salamończyk - Prezes Honorowy OW SIMP a jego zastępcą kol. E. Misterski.
Wyróżnienia i podziękowania. Złotą Honorową Odznakę SIMP wręczył Sekretarz Generalny SIMP kol. K. Łasiewicki i Prezes OW kol. D. Raczkowski.
Wyróżnieni zostali (od lewej) kol. Z. Strzeżysz, A. Świerczyński, J. Małuj, A. Rusowicz i K. Cichowicz.
Srebrną Honorową Odznakę SIMP otrzymali (od lewej): kol. T. Łaguna, A. Ruciński i A. Grzybielec.
WZD było okazją do wręczenia odznaczenia "Zasłużony dla Warszawy".
Kol. J. Kowalski i M. Jatczak otrzymali je z rąk Przewodniczącej Komisji Edukacji i Rodziny w Radzie M.St. Warszawy, p. M. Zuber-Zielicz.
Specjalne dyplomy od Prezesa OW SIMP kol. D. Raczkowskiego (po lewej) otrzymali kol.: W. Krzymień, M. Czarnecka, J. Łazowski, A. Molska, A. Korczyńska, M Jeszke, K. Cichowicz .
Delegaci i nasi Goście.
Sprawozdanie z działalności Zarządu OW przedstawia Prezes OW SIMP kol. D. Raczkowski.
Sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego składa jego V-ce Przewodniczący kol. W. Modliborek
Przewodniczący Komisji Mandatowej kol. J. Rożek stwierdza ważność Walnego Zgromadzenia Delegatów.
Głos zabrał Sekretarz ZG SIMP kol. K. Łasiewicki.
Wyniki wyborów ogłasza Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej kol. A. Świerczyński.
Wspólne zdjęcie na zakończenie WZD OW SIMP
Strona główna


Copyright 2014 OW SIMP. Wszelkie prawa zastrzeżone.