AKTUALNOŚCI

Oddziału Warszawskiego SIMP

Strona główna


INFORMACJE:
 


Spotkanie
informacyjne
Członków OW


Relacja
z WZD OW


Warszawskie
Dni Techniki


Minione
wydarzenia
OW SIMP

   Spotkanie Świąteczne Oddziału Warszawskiego SIMP

    Doroczne spotkanie świąteczne Zarządu Oddziału Warszawskiego SIMP z działaczami, członkami honorowymi i zaproszonymi gośćmi odbyło się w poniedziałek, 11. grudnia w sali kominkowej Warszawskiego Domu Technika NOT.
Przed spotkaniem odbyło się tradycyjne zebranie Prezesów Kół, Towarzystw i Sekcji OW podsumowujące roczną działalność. Prowadzący spotkanie prezes OW kol. D. Raczkowski przywitał przybyłych na spotkanie i krótko omówił sukcesy oraz problemy Oddziału Warszawskiego w kończącym się 2017 roku.
Udanymi wydarzeniami były: VII Warszawskie Dni Techniki oraz II Międzynarodowa Konferencja "Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych".


Spotkanie Prezesów Kół, Towarzystw i Sekcji

Spotkanie było okazją do omówienia problemów i sukcesów Kół, Sekcji i Klubów oraz poinformowania o planach na najbliższe miesiące, w tym o przygotowaniach do kampanii sprawozdawczo-wyborczej.


W spotkaniu uczestniczyli także Prezesi Kół Juniorów.

Spotkanie Wigilijne Oddziału Warszawskiego SIMP

Prezes kol. D. Raczkowski powitał przybyłych gości i przypomniał ważne wydarzenia Oddziału Warszawskiego w minionym roku. Przedstawił krótko plany i zamierzenia na rok 2017.


Wystąpienie kol. D. Raczkowskiego.Zaproszeni goście i uczestnicy spotkania.Zaproszeni goście i uczestnicy spotkania.


Część oficjalną zakończyły życzenia świąteczne złożone wszystkim Koleżankom i Kolegom przez Prezesa OW SIMP.

Następnie składano sobie wzajemnie życzenia łamiąc się opłatkiem.
Spotkanie przebiegło w bardzo miłej i koleżeńskiej atmosferze, przy wspominieniach wydarzeń mijającego roku i planach na Nowy Rok.


Strona głównaCopyright 2014 OW SIMP. Wszelkie prawa zastrzeżone.