\\ Oddział Warszawski SIMP

AKTUALNOŚCI

Oddziału Warszawskiego SIMP

Strona główna


INFORMACJE:
 


Spotkanie
informacyjne
Członków OW


Relacja
z WZD OW


Warszawskie
Dni Techniki


Minione
wydarzenia
OW SIMP

   Spotkanie Świąteczne Oddziału Warszawskiego SIMP

    Doroczne spotkanie Świąteczne Zarządu Oddziału Warszawskiego SIMP z działaczami, członkami honorowymi i zaproszonymi gośćmi odbyło się w poniedziałek, 12. grudnia w sali kominkowej Warszawskiego Domu Technika NOT.
Przed spotkaniem odbyło się tradycyjne zebranie Prezesów Kół, Towarzystw i Sekcji OW podsumowujące roczną działalność. prowadzący spotkanie v-prezes OW kol. W. Krzymień przywitał przybyłych na spotkanie i krótko omówił sukcesy i problemy Oddziału Warszawskiego w mijającym 2016r.
Rok 2016 był rokiem jubileuszów 80-lecia OW SIMP, 90-lecia SIMP oraz innych oddziałów woj. mazowieckiego. Udanym wydarzeniem były VI. Warszawskie Dni Techniki.
Spotkanie było okazją do omówienia problemów i sukcesów Kół, Sekcji i Klubów oraz poinformowania o planach na najbliższe miesiące, w tym o przygotowaniach do II. konferencji "Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych".

Spotkanie Prezesów Kół, Towarzystw i Sekcji

Spotkanie Wigilijne Oddziału Warszawskiego SIMP

Prezes kol. D. Raczkowski powitał przybyłych gości i przypomniał ważne wydarzenia Oddziału Warszawskiego w minionym roku. Przedstawił krótko plany i zamierzenia na rok 2016.


Wystąpienie kol. D. Raczkowskiego.Zaproszeni goście i uczestnicy spotkania.Zaproszeni goście i uczestnicy spotkania.


Spotkanie było okazją do wręczenia odznak i wyróżnień.

                 
Dyplom zasłużonego Seniora otrzymali kol. E. Misterski oraz kol. J. Pyś.Wyróżnieni Odznakami Honorowymi SIMP i NOT: kol. J. Tym, E Maszer, J. Gumiński, (wręczający Prezes OW), T. Buczek, B. Krawieczyński i R. Niwiński.


                 
Specjalne życzenia dla nowowybranej Prezes FSNT-NOT p. E. Mańkiewicz-Cudny.
Część oficjalną zakończyły życzenia świąteczne złożone wszystkim Koleżankom i Kolegom przez Prezesa OW SIMP.

Następnie składano sobie wzajemnie życzenia łamiąc się opłatkiem.
Spotkanie przebiegło w bardzo miłej i koleżeńskiej atmosferze, wspominając wydarzenia kończącego się roku i snując plany na Nowy Rok.


Strona głównaCopyright 2014 OW SIMP. Wszelkie prawa zastrzeżone.