AKTUALNOŚCI

Oddziału Warszawskiego SIMP

Strona główna


INFORMACJE:
 


Spotkanie
informacyjne
Członków OW


Relacja
z WZD OW


Spotkanie
Wigilijne
OW SIMP


Minione
wydarzenia
OW SIMP

      Warszawskie Dni Techniki

Oddział Warszawski Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich organizuje od kilku lat otwarte dla wszystkich, a szczególnie dla młodzieży, Warszawskie Dni Techniki pod stałym hasłem:

        "Warszawa - technika wczoraj, dziś, jutro"

Imprezy są ukierunkowane na wybrane dziedziny techniki:
VIII WDT będą zdominowane problemami kadry inżynierskiej, starymi i nowymi samochodami oraz bezpieczeństwem w cyberprzestrzenii.

W tym roku VIII WDT odbędą się w ramach imprez p.n.
            Mazowieckie Dni Techniki 2018

Honorowy patronat nad imprezami objęli:

Marszałek Województwa Mazowieckiego   Pan Adam Struzik
Prezydent m.st. Warszawy   Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz

Cele Warszawskich Dni Techniki to:
- docenienie zawodu inżyniera i technika,
- zachęcenie młodzieży do nauki o technice,
- rozwój zainteresowań technicznych,
- uświadomienie atrakcyjności studiów technicznych,
- zwiększenie ilości młodzieży w szkołach o profilu
  technicznym,
- zapoznanie młodzieży z techniką w życiu miasta oraz
    działających w nim ośrodków naukowych i przemysłowych,
- poszerzenie wiedzy o aktualnym stanie techniki
    i innowacyjności zastosowań technicznych,
- preorientacja zawodowa młodego pokolenia,
- budzenie poczucia dumy z osiągniętych dokonań technicznych.

Program VIII. WDT oraz relacje z minionych imprez można znaleźć na stronie internetowej:   www.dni-techniki.waw.pl

Strona główna


Copyright 2014 OW SIMP. Wszelkie prawa zastrzeżone.