Konferencja Naukowo-Techniczna

PROBLEMY INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA
OBIEKTÓW ANTROPOGENICZNYCH


OW SIMP przy współpracy z Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego organizuje konferencję naukowo-techniczną dot. problemów inżynierii bezpieczeństwa.

Przedmiotem konferencji są teoretyczne i praktyczne problemy inżynierii bezpieczeństwa w zakresie technicznym, ekonomicznym, prawnym i organizacyjnym, występujące w procesach projektowania, wykonywania i eksploatacji obiektów antropogenicznych umożliwiających realizację różnorodnych potrzeb człowieka.

Celem konferencji jest przedstawienie:
- praktycznych aspektów teorii inżynierii bezpieczeństwa obiektów;
- stosowanych metod projektowania, wykonywania i eksploatacji obiektów uwzględniających wymagania bezpieczeństwa;
- kierunków rozwoju technologii tworzenia bezpiecznych obiektów;
- metod technicznej diagnostyki bezpieczeństwa obiektów stosowanych w procesie ich projektowania, wykonawstwa i eksploatacji;
- zagadnień bezpieczeństwa obiektów w przepisach prawa oraz potrzeb i kierunków ich nowelizacji;
- ekonomicznych aspektów inżynierii bezpieczeństwa obiektów antropogenicznych.

I. Konferencja odbyła się w Warszawie w Domu Technika NOT przy ul. Czackiego 3/5, w dniach 19.- 20. listopada 2015r.
W konferencji wzięło udział ponad 150 uczestników reprezentujących uczelnie wyższe, ośrodki naukowo-badawcze oraz firmy związane z problematyką bezpieczeństwa. W ramach konferencji wygłoszono referaty problemowe (zamówione przez organizatorów) oraz wybrane referaty zgłoszone przez uczestników. Referaty, po ocenie przez recenzentów zostaną opublikowane w punktowanych czasopismach z listy MNiSW lub w formie monografii naukowej.
Zgodę na uczestnictwo w Komitecie Naukowym I. Konferencji przyjęło 28 samodzielnych pracowników naukowych z 14 polskich ośrodków naukowo-badawczych. Funkcję Przewodniczącego Komitetu Naukowego objął JM. Rektor Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Jan Szmidt.

II. Międzynarodowa Konferencja "Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych" odbędzie się w dniach 16.- 17. listopada 2017 r. w Warszawskim Domu Technika NOT

Oficjalna strona Konferencji:
http://www.inzynieriabezpieczenstwa.com.pl/konferencja-iboa/

Do pobrania: Karta zgłoszenia uczestnictwa

   

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu, współpracy i uczestnictwa.


Strona główna


Copyright 2015 OW SIMP. Wszelkie prawa zastrzeżone.