Konferencja Naukowo-Techniczna

PROBLEMY INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA
OBIEKTÓW ANTROPOGENICZNYCH


OW SIMP przy współpracy z Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego organizuje konferencję Naukowo-Techniczną nt. problemów inżynierii bezpieczeństwa.

Przedmiotem konferencji są teoretyczne i praktyczne problemy inżynierii bezpieczeństwa w zakresie technicznym, ekonomicznym, prawnym i organizacyjnym, występujące w procesach projektowania, wykonywania i eksploatacji obiektów antropogenicznych umożliwiających realizację różnorodnych potrzeb człowieka.

Celem konferencji jest przedstawienie:
- praktycznych aspektów teorii inżynierii bezpieczeństwa obiektów;
- stosowanych metod projektowania, wykonywania i eksploatacji obiektów uwzględniających wymagania bezpieczeństwa;
- kierunków rozwoju technologii tworzenia bezpiecznych obiektów;
- metod technicznej diagnostyki bezpieczeństwa obiektów stosowanych w procesie ich projektowania, wykonawstwa i eksploatacji;
- zagadnień bezpieczeństwa obiektów w przepisach prawa oraz potrzeb i kierunków ich nowelizacji;
- ekonomicznych aspektów inżynierii bezpieczeństwa obiektów antropogenicznych.

I. Konferencja odbyła się w Warszawie w Domu Technika NOT przy ul. Czackiego 3/5, w dniach 19.- 20. listopada 2015r.
W konferencji wzięło udział ponad 150 uczestników reprezentujących uczelnie wyższe, ośrodki naukowo-badawcze oraz firmy związane z problematyką bezpieczeństwa. W ramach konferencji wygłoszono referaty problemowe (zamówione przez organizatorów) oraz wybrane referaty zgłoszone przez uczestników. Referaty, po ocenie przez recenzentów zostaną opublikowane w punktowanych czasopismach z listy MNiSW lub w formie monografii naukowej.
Zgodę na uczestnictwo w Komitecie Naukowym I. Konferencji przyjęło 28 samodzielnych pracowników naukowych z 14 polskich ośrodków naukowo-badawczych. Funkcję Przewodniczącego Komitetu Naukowego objął JM. Rektor Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Jan Szmidt.

II. Międzynarodowa Konferencja "Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych" odbędzie się jesienią 2017 r.

Oficjalna strona Konferencji:
http://www.inzynieriabezpieczenstwa.com.pl/konferencja-iboa/

Do pobrania: Karta zgłoszenia uczestnictwa

   

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu, współpracy i uczestnictwa.


Strona główna


Copyright 2015 OW SIMP. Wszelkie prawa zastrzeżone.